CO2 - SNG

System metanizacji CO2 do magazynowania energii elektrycznej poprzez produkcję SNG.

Obecny trend w obszarze energetyki kształtuje się w kierunku obniżenia produkcji CO2 oraz zwiększenia udziału produkcji energii z odnawialnych źródeł. Zrealizowany badawczo – wdrożeniowy projekt bardzo dobrze wpasował się w ten trend czyli utylizację dwutlenku węgla poprzez zamianę w produkt akceptowalny społecznie, w tym wypadku metan. Projekt realizowany był we współpracy z Tauron Wytwarzanie jako lidera projektu oraz RAFAKO, CEA, ATMOSTAT, ICHPW, WTT, AGH oraz EXERGON. Projekt był dofinansowany ze środków KIC InnoEnergy.

Idea projektu zakłada przekształcanie dwutlenku węgla powstałego w wyniku spalania paliw w instalacjach przemysłowych w syntetyczny gaz ziemny (SNG), czyli niemal czysty metan. W instalacji wdrożeniowej dwutlenek węgla pochodzi z istniejącej pilotażowej instalacji aminowego wychwytu CO2 zrealizowanej przez Tauron wspólnie z ICHPW. Syntetyczny gaz ziemny powstaje w wyniku reakcji dwutlenku węgla z wodorem pochodzącym z procesu elektrolizy wody w elektrolizerze. Docelowo proces ten może być zasilany nadwyżką taniej energii wytworzonej np. ze źródeł odnawialnych przy zmniejszonym zapotrzebowaniu, np. nocą.

RAFAKO w tym projekcie odpowiadało za integrację reaktora metanizacji oraz urządzeń pomocniczych w pilotowy układ CO2-SNG, opracowanie projektu wykonawczego instalacji i modelu 3D, nadzór nad dokumentacją urządzeń pomocniczych, sprzedaż przyszłych produktów projektu.

Schemat poglądowy instalacji CO2-SNG

Model 3D instalacji CO2 - SNG