Odsiarczanie spalin

RAFAKO S.A. oferuje systemy usuwania składników kwaśnych ze spalin w oparciu o własne know-how w zakresie metody półsuchej oraz mokrej.

Referencje RAFAKO S.A. obejmują realizacje „pod klucz” szeregu instalacji odsiarczania spalin (IOS) w zakresie od poboru spalin surowych za wentylatorami ciągu do odprowadzenia ich do atmosfery.     

RAFAKO S.A. wybudowała łącznie kilkadziesiąt reaktorów odsiarczania spalin, przy czym doświadczenie realizacyjne obejmuje bardzo rożne konfiguracje instalacji w zakresie obróbki gazu, w tym instalacje z podgrzewem i bez podgrzewu spalin oczyszczonych w oparciu o ciepło pozyskiwane ze spalin surowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalacja odsiarczania metodą mokrą wapienną                                                                                    

Instalacja półsuchego odsiarczania spalin

 
RAFAKO S.A. oferuje zastosowanie rożnych sorbentów wapniowych: CaO, Ca(OH)2, CaCO3, przy czym w metodzie mokrej węglan wapnia jest stosowany zarówno w formie mączki jak i surowego kamienia mielonego na miejscu - w zależności od obiektu. W zakresie mokrego odsiarczania spalin doświadczenie RAFAKO obejmuje absorbery z potwierdzonymi przepływami spalin do 2 800 000 mn3/h, a uzyskiwane sprawności usuwania SO2 dochodzą do 99%.
 

Instalacje projektowane i wytwarzane przez RAFAKO S.A. spełniają wymagania BAT.

 

Kontakt w sprawie referencji: desox@rafako.com.pl