Raporty bieżące

 • RB 17/2017 Rozpoczęcie kolejnego etapu reorganizacji RAFAKO S.A.21 czerwca 2017

 • RB 16/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez fundusze inwestycyjne QUERCUS. 8 czerwca 2017

 • RB 15/2017 Zatwierdzenie przez Sąd ugody z ENERGA Elektrownia Ostrołęka S.A. w związku z realizacją kontraktu na Redukcję NOx na kotłach OP_650 nr 1, 2 i 3 w Elektrowni Ostrołęka B. 2 czerwca 2017

 • RB 14/2017 Rozpoczęcie realizacji warunkowej umowy znaczącej z JSC “VILNIAUS KOGENERACINË JËGAINË.31 maja 2017

 • RB 13/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał.30 maja 2017

 • RB 12/2017 Zawarcie ugody z ENERGA Elektrownia Ostrołęka S.A. w związku z realizacją kontraktu na Redukcję NOx na kotłach OP_650 nr 1, 2 i 3 w Elektrowni Ostrołęka B.25 maja 2017

 • RB 11/2017 Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku. 8 maja 2017

 • RB 10/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez fundusze inwestycyjne QUERCUS 4 maja 2017

 • RB 9/2017 Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych.26 kwietnia 2017

 • RB 8/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez fundusze inwestycyjne QUERCUS. 7 marca 2017

 • RB 7/2017 Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno. 1 marca 2017

 • RB 6/2017 Podjęcie decyzji w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno. 28 lutego 2017

 • RB 5/2017 Wstępne szacunkowe niezaudytowane dane o skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r.21 lutego 2017

 • RB 4/2017 Przyjęcie propozycji nabycia oraz przydział obligacji zwykłych wyemitowanych przez PBG S.A. 10 lutego 2017

 • RB 3/2017 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez fundusz inwestycyjny - QUERCUS Parasolowy SFIO.31 stycznia 2017

 • RB 2/2017 Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. 31 stycznia 2017

 • RB 1/2017 Podsumowanie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników RAFAKO S.A.31 stycznia 2017