Raporty bieżące

 • RB 49/2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.22 grudnia 2006

 • RB 48/2006 Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku 5 grudnia 2006

 • RB 47/2006 Umowa sprzedaży nieruchomości w Gdańsku 1 grudnia 2006

 • RB 46/2006 Umowy z firmą ELWO S.A.28 listopada 2006

 • RB 45/2006 Wejście w życie znaczącej umowy spółki zależnej ELWO S.A.24 listopada 2006

 • RB 44/2006 Umowy z BOT Elektrownia Bełchatów S.A.31 października 2006

 • RB 43/2006 Kontrakt o wartości 134,49 mln zł z Południowym Koncernem Energetycznym S.A.25 października 2006

 • RB 42/2006 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny16 października 2006

 • RB 41/2006 Podpisanie umowy o wartości 81,8 mln zł z Elektrownią Skawina S.A. 6 października 2006

 • RB 40/2006 Kontrakt o wartości 4,9 mln EUR - Elektrownia Tusimice II - Czechy 5 października 2006

 • RB 39/2006 Aneks do umowy sprzedaży nieruchomości w Gdańsku 2 października 2006

 • RB 38/2006 Zmiana w znaczącej umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A.26 września 2006

 • RB 37/2006 Zmiana daty przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2006 r.18 września 2006

 • RB 36/2006 Jednolity tekst Statutu RAFAKO S.A.18 września 2006

 • RB 35/2006 Kontrakt na dostawę systemu ciśnieniowego kotła 7 września 2006

 • RB 34/2006 Umowy z firmą Richard Kablitz & Mitthof GmbH 6 września 2006

 • RB 33/2006 Wybór audytora24 lipca 2006

 • RB 32/2006 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny24 lipca 2006

 • RB 31/2006 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A.30 czerwca 2006

 • RB 30/2006 Oświadczenie Zarządu RAFAKO S.A. w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego30 czerwca 2006

 • RB 29/2006 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.30 czerwca 2006

 • RB 28/2006 Kontrakt na dostawę elementów kotła dla elektrowni cieplnej w Niemczech27 czerwca 2006

 • RB 27/2006 Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Gdańsku21 czerwca 2006

 • RB 26/2006 Sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. z oceny sytuacji spółki20 czerwca 2006

 • RB 25/2006 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.20 czerwca 2006

 • RB 24/2006 Kontrakt na dostawę elementów kotła dla Elektrowni Moorburg w Niemczech19 czerwca 2006

 • RB 23/2006 Umowy z firmą Elektrobudowa S.A.25 maja 2006

 • RB 22/2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.23 maja 2006

 • RB 21/2003 Kolejny kontrakt eksportowy - EVI EUROPARK - Niemcy16 maja 2006

 • RB 20/2006 Udzielenie prokury 5 maja 2006

 • RB 19/2006 Podpisanie umowy o wartości 6,5 mln EUR z Rafineria SISAK z siedzibą w Chorwacji 5 maja 2006

 • RB 18/2006 Kontrakt o wartości 38,37 mln zł. z ZEC Łódź S.A.28 kwietnia 2006

 • RB 17/2006 Znacząca umowa z firmą KARRENA sp. z o.o.26 kwietnia 2006

 • RB 16/2006 Kontrakt na dostawę elementów kotła dla Elektrowni Boxberg w Niemczech26 kwietnia 2006

 • RB 15/2006 Znacząca umowa kredytowa zawarta z NORD LB Bank Poska S.A.25 kwietnia 2006

 • RB 14/2006 Znacząca umowa z firmą Elektrobudowa S.A.11 kwietnia 2006

 • RB 13/2006 Kontrakt o wartości 40 mln zł. - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 7 kwietnia 2006

 • RB 12/2006 Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego spółki zależnej PPU RAFAKO EKO sp. z o.o. w likwidacji 4 kwietnia 2006

 • RB 11/2006 Zmiana w znaczącej umowie kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. 3 kwietnia 2006

 • RB 10/2006 Znacząca umowa Spółki zależnej ELWO S.A.31 marca 2006

 • RB 9/2006 Kontrakt o wartości 6,79 mln EUR- BOT Elektrownia Bełchatów S.A.31 marca 2006

 • RB 8a/2006 Korekta raportu bieżącego nr 8/200621 marca 2006

 • RB 8/2006 Kontrakt o wartości 14,5 mln EUR z firmą Elektrownia Pątnów II sp. z o.o.21 marca 2006

 • RB 7/2006 Zmiana daty przekazania raportu rocznego RAFAKO S.A. za 2005 rok16 marca 2006

 • RB 6/2006 Kontrakt o wartości 42,98 mln EUR - BOT Elektrownia Bełchatów S.A.15 marca 2006

 • RB 5/2006 Kontrakt o wartości 8 mln USD - Turcja 6 lutego 2006

 • RB 4/2006 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 r.26 stycznia 2006

 • RB 3/2006 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 r.26 stycznia 2006

 • RB 2/2006 Odwołanie prokurentów16 stycznia 2006

 • RB 1/2006 Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego RBS EKO sp. z o.o. 9 stycznia 2006