Kalendarium wydarzeń

 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 14 listopada 2013
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013
  • 2 września 2013
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za rok 2013
  • 15 maja 2013
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013
  • 21 marca 2013
   Opublikowanie raportu rocznego za rok 2012
  • 21 marca 2013
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012
 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 21 czerwca 2013
   godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.