Kalendarium wydarzeń

 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 21 listopada 2011
   godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  • 31 maja 2011
   godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 14 listopada 2011
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011
  • 31 sierpnia 2011
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2011
  • 16 maja 2011
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011
  • 21 marca 2011
   Opublikowanie raportu rocznego za 2010
  • 21 marca 2011
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu rocznego za 2010
 • WYPŁATA DYWIDENDY

  • 31 maja 2011
   Decyzja ZWZ o wypłacie dywidendy:
   1. Wysokość dywidendy - 39.672.000,00 zł.
   2. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję - 0,57 zł.
   3. Liczba akcji objętych dywidendą - 69.600.000 sztuk.
   4. Dzień dywidendy - według stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. na 21 czerwca 2011 roku.
   5. Wypłata dywidendy - 12 lipca 2011 roku.