Kalendarium wydarzeń

 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 21 grudnia 2015
   godz 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 16 listopada 2015
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015
  • 31 sierpnia 2015
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za rok 2015
  • 15 maja 2015
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015
  • 23 marca 2015
   Opublikowanie raportu rocznego za rok 2014
  • 23 marca 2015
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014