Kalendarium wydarzeń

 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 15 listopada 2010
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu za III kw. 2010 r
   Okres zamknięty (2 tygodnie) od 2 listopada do 15 listopada
  • 31 sierpnia 2010
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu półrocznego za 2010 r.
   Okres zamknięty (1 miesiąc) od 31 lipca do 31 sierpnia
  • 14 maja 2010
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu za I kw. 2010 r.
   Okres zamknięty (2 tygodnie) od 1 maja do 14 maja
  • 22 marca 2010
   Opublikowanie jednostkowego raportu rocznego za 2009 r.
   Okres zamknięty (2 miesiące) od 22 stycznia do 22 marca
  • 22 marca 2010
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r.
   Okres zamknięty (2 miesiące) od 22 stycznia do 22 marca
 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 15 lipca 2010
   godz. 12.00 kontynuacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   po ogłoszonej w dniu 15 czerwca 2010 roku przerwie
  • 15 czerwca 2010
   godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie