Sylwetki kotłów

Kotły fluidalne

Kotły fluidalne Kotły fluidalne pozwalają na redukcję emisji tlenków azotu i siarki już w samym procesie spalania. Nie wymagają zatem budowania oddzielnych i kosztownych instalacji odsiarczania. RAFAKO zaprojektowało i dostarczyło siedem kotłów z cyrkulującym złożem fluidalnym, przeznaczonych do spalania węgla kamiennego oraz złożyło szereg ofert na kotły opalane węglem brunatnym.

Oprócz kotłów ze złożem cyrkulującym, RAFAKO dostarczyło 10 kotłów (5 o wydajności 125 t/h i 5 kotłów OF-140) ze złożem stacjonarnym do Elektrociepłowni Komorzany w Czechach. Są to kotły opalane węglem brunatnym.


POWRÓT DO LISTY SYLWETEK KOTŁÓW
produkt
Typ kotła: Z naturalną cyrkulacją
Rodzaj paleniska: Fluidalne złoże cyrkulacyjne
Max. wydajność: 20,8 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 455°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 4,5 MPa
Temperatura wody zasilającej: 105°C
Sprawność kotła: 91,5%
Rodzaj paliwa: Węgiel kamienny
Wartość opałowa paliwa: 17-20,1 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Kocioł parowy fluidalny
Instalacje: Kompletny blok energetyczny. EC POLPHARMA Starogard Gdański. 2 kotły fluidalne OFz-75. Rok uruchomienia 1996.

Galeria zdjęć

produkt
Typ kotła: Z naturalną cyrkulacją
Rodzaj paleniska: Fluidalne złoże cyrkulacyjne
Max. wydajność: 64 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 540°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 13,8 MPa
Temperatura wody zasilającej: 158/205°C
Sprawność kotła: 91,5%
Rodzaj paliwa: Węgiel kamienny
Wartość opałowa paliwa: 17-20,1 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Kocioł parowy fluidalny
Instalacje: Elektrociepłownia BIELSKO-BIAŁA II

Galeria zdjęć

produkt
Typ kotła: Z naturalną cyrkulacją
Rodzaj paleniska: Fluidalne złoże cyrkulacyjne
Max. wydajność: 118 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 560°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 16,1 MPa
Temperatura pary wtórnej wylot: 560°C
Ciśnienie pary wtórnej wylot: 3,5 MPa
Temperatura wody zasilającej: 250°C
Sprawność kotła: 91,5%
Rodzaj paliwa: Węgiel kamienny
Wartość opałowa paliwa: 15-16,7 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Kocioł parowy fluidalny
Instalacje: Elektrownia SIERSZA

Galeria zdjęć

produkt
Typ kotła: Z naturalną cyrkulacją
Rodzaj paleniska: Fluidalne złoże cyrkulacyjne
Max. wydajność: 125 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 510°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 10 MPa
Temperatura wody zasilającej: 205°C
Sprawność kotła: 92,2%
Rodzaj paliwa: Węgiel kamienny
Wartość opałowa paliwa: 22-28 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Kocioł parowy fluidalny
Instalacje: Elektrociepłownia ŻERAŃ

Galeria zdjęć

produkt
Typ kotła: Z naturalną cyrkulacją
Rodzaj paleniska: Fluidalne złoże cyrkulacyjne
Max. wydajność: 125 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 510°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 10 MPa
Temperatura wody zasilającej: 205°C
Sprawność kotła: 92,2%
Rodzaj paliwa: Węgiel kamienny
Wartość opałowa paliwa: 18-24 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Kocioł parowy fluidalny
Instalacje: Elektrociepłownia ŻERAŃ

Galeria zdjęć

produkt
Typ kotła: Przepływ wymuszony
Rodzaj paleniska: Fluidalne
Max. wydajność: 5 MW
Temperatura wody wlot/wylot: 80/150°C
Ciśnienie wody wlot: 1,63 MPa
Sprawność kotła: 91%
Rodzaj paliwa: Węgiel kamienny
Wartość opałowa paliwa: 15 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Fluidalny doświadczalny kocioł wodny
Instalacje: Elektrociepłownia KWK „DĘBIEŃSKO”