Struktura akcjonariatu

 

AKCJONARIUSZ / NAZWA FIRMY
LICZBA AKCJI
LICZBA GŁOSÓW
UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

PBG S.A.*
w tym:

42.466.000

42.466.000

50%  i 1 akcja

50%  i 1 akcja

bezpośrednio: 7.665.999 7.665.999 9,026% 9,026%
pośrednio przez Spółkę Multaros Trading Company Limited**  (Spółka zależna od PBG S.A.): 34.800.001 34.800.001 40,974% 40,974%
Fundusze Emerytalne Nationale-Nederlanden zarządzane przez Nationale-Nederlanden PowszechneTowarzystwo Emerytalne S.A.** 8.048.507 8.048.507 9,48% 9,48%

Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.***/****

7.662.062

7.662.062

9,02%

9,02%

 Pozostali

26.755.429

26.755.429

31,50%

31,50%

 

Udział w kapitale zakładowym = udział w głosach na WZ

* - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 9 września 2015 roku

** - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 30 lipca 2015 roku

*** - stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 10 września  2015 roku

**** - aktualizacja na podstawie zawiadomienia z dnia 31 stycznia 2017 roku (RB 3/2017)