Obrotowe podgrzewacze powietrza

 Od 1959 roku RAFAKO S.A. wyprodukowało ponad 900 podgrzewaczy w rozmiarach od 17 do 34,5, w tym 16 z osią poziomą oraz 1 podgrzewacz spalin dla instalacji odsiarczania spalin. Oryginalna konstrukcja podgrzewaczy z wirnikiem wyważonym na górnym łożysku została zastąpiona nową z dolnym łożyskiem oporowym. Pierwsze podgrzewacze charakteryzowały się prostą konstrukcją - systemem uszczelnień składającym się z promieniowego i obwodowego uszczelnienia współpracującego z obudową. Obecnie stosowane, nowoczesne aktywne systemy uszczelniania „nadążnego” zapewniają osiągnięcie minimalnego wycieku fałszywego powietrza do spalin.