Oddział Szkolenia Zawodowego

Z uwagi na znaczenie technologii spawalniczych w procesach produkcyjnych firmy, RAFAKO S.A. od dawna samodzielnie szkoli swoich spawaczy we własnym ośrodku spawalniczym obecnie ODDZIALE SZKOLENIA ZAWODOWEGO Ośrodek ten posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkolenia i organizowania egzaminów spawaczy zgodnie z warunkami Dozoru Technicznego DT-S/94 i EN 287-1, nadane w dniu 8 marca 1996 roku i zarejestrowane pod numerem 1/07/1996.

Ośrodek powstał na bazie Warsztatów Szkolnych Przyzakładowej Szkoły Zawodowej i Spawalniczego Ośrodka Doświadczalnego, jest więc spadkobiercą ponad czterdziestu lat doświadczeń w szkoleniu i kształtowaniu kadr RAFAKO S.A. W ośrodku pracują specjaliści, posiadający unikalną wiedzę przekazywaną i doskonaloną przez te wszystkie lata.

Poszerzenie pola działania Ośrodka Szkolenia Spawalniczego poprzez przekształcenie w Oddział Szkolenia Zawodowego RAFAKO S.A. umożliwiło:

  • prowadzanie modułowych kursów spawania w celu zapewnienia dopływu nowych spawaczy oraz utrzymanie bazy spawaczy zgodnie z zapotrzebowaniem RAFAKO S.A.
  • współprowadzenie egzaminów sprawdzających oraz rozszerzających z udziałem Inspektorów UDT i TÜV,
  • wykonywanie złączy spawanych wchodzących w skład procedur uprawnieniowych zakładu,
  • wykonywanie złączy spawanych dla opanowania nowych technik i technologii spawalniczych,
  • testowanie nowych urządzeń spawalniczych i materiałów spawalniczych,
  • prowadzanie procesów obróbki cieplnej złączy spawanych,
  • szkolenie pracowników młodocianych w zawodzie 722204 Ślusarz
  • szkolenie osób z poza firmy w zakresie umiejętności spawalniczych.

Oddział posiada spawalnię z czterdziestoma stanowiskami wyposażoną w nowoczesny sprzęt spawalniczy spełniający wymogi ISO-9001. Stanowiska spawalnicze posiadają odciągi pyłowe, spełniające wymogi ISO-14001. Ponadto oddział posiada warsztat do przygotowywania złączy spawalniczych, szatnię, salę śniadaniową oraz salę dydaktyczną wyposażoną w sprzęt audiowizualny.

W Oddziale odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia teoretyczne prowadzą wysokiej klasy specjaliści z działu Głównego Spawalnika firmy, natomiast zajęcia praktyczne prowadzone są przez instruktorów spawania, którzy posiadają uprawnienia nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, a ponadto uprawnienia UDT i TÜV w metodach 135, 141 i 111.

Oddział ściśle współpracuje z Centralnym Laboratorium uznanym przez UDT i TÜV w zakresie badań radiograficznych, ultradźwiękowych, magnetycznych, penetracyjnych, metalograficznych, i innych badań mechanicznych.

Oddział oferuje przeprowadzanie modułowych ( I – III stopniowych ) kursów spawania oraz egzaminów sprawdzających i rozszerzających z udziałem UDT i TÜV dla Urzędów Pracy, firm, szkół i osób prywatnych.

Oddział daje gwarancję bardzo wysokiego poziomu kwalifikacji i umiejętności przeszkolonych spawaczy.

Zapraszamy do współpracy urzędy pracy, firmy, szkoły oraz osoby prywatne.

Nasz adres:
RAFAKO S.A.
Oddział Szkolenia Zawodowego
ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz
telefon: (032) 410 1816, 410 1822, fax: (032) 410 1815.
e-mail: osz@rafako.com.pl