BHP

W kwestii bezpieczeństwa naszych pracowników priorytetami są, m.in. zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cele te realizujemy poprzez:

  • wdrażanie bezpiecznych technik i technologii oraz doskonalenie organizacji pracy,
  • identyfikację potencjalnych zagrożeń i ich minimalizowanie na każdym stanowisku pracy,
  • systematyczne działania dla podnoszenia kwalifikacji i poziomu świadomości pracowników w zakresie BHP,
  • uwzględnienie roli wszystkich pracowników oraz angażowanie ich do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

W ramach profilaktyki wypadkowej zapewniamy niezbędne środki ochrony indywidualnej, w procesach szkoleń BHP korzystamy z tradycyjnych szkoleń oraz nowoczesnych e-learningów, przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa, szkolimy z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pracownik jest dla nas ważny dlatego też dbając o jego bezpieczeństwo stworzyliśmy szereg dokumentów BHP, procedur i instrukcji stanowiskowych, których stosowanie zapewniają bezpieczną pracę, minimalizują powstanie ewentualnych zagrożeń oraz określają sposoby zachowania się w razie ich powstania.