komunikat prasowy

Oświadczenie PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited 10 czerwca 2015

PBG S.A. w upadłości układowej oraz Multaros Trading Company Limited oświadczyły, że nie zamierzają skorzystać z prawa objęcia akcji RAFAKO serii J w ramach subskrypcji prywatnej

PBG S.A. w upadłości układowej („PBG”) oraz Multaros Trading Company Limited („Multaros”) złożyły oświadczenie o braku zamiaru skorzystania z prawa objęcia akcji RAFAKO S.A. („RAFAKO”) nowej emisji. Tym samym, nie więcej niż 15,331,998 akcji nowej emisji zostanie zaoferowanych w trybie oferty publicznej.

W połowie maja br. zarząd RAFAKO podjął uchwały m.in. ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie więcej niż 15, 331,998 akcji serii J, wyłączając jednocześnie w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy RAFAKO.

PBG i Multaros złożyły RAFAKO oświadczenia, w których każdy z podmiotów oświadczył z osobna iż, nie zamierza skorzystać z prawa objęcia akcji oraz nie zmierza wziąć udziału w subskrypcji prywatnej akcji RAFAKO serii J, niezależenie od ostatecznych warunków subskrypcji prywatnej. Ponadto, oba podmioty zrzekły się wszelkich uprawnień i roszczeń związanych z realizacją subskrypcji prywatnej. W konsekwencji, nie więcej niż 15,331,998 akcji nowej emisji zostanie zaoferowanych inwestorom w trybie oferty publicznej.

Aby RAFAKO mogło się dalej rozwijać, wykorzystując swój potencjał wzrostu, konieczne jest pozyskanie nowych środków finansowych. PBG oraz Multaros, jako akcjonariusze Spółki doskonale rozumieją te potrzeby – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO.

Prezes raciborskiej Spółki podkreśla, że RAFAKO jest gotowe wyemitować maksymalną, przewidzianą uchwałą, liczbę akcji serii J, które po ich wyemitowaniu będą stanowić 18% podwyższonego kapitału akcyjnego Spółki. – Wzmocnienie bazy kapitałowej Spółki oraz uzyskanie nowych środków finansowych zniesie główną przeszkodę w pozyskiwaniu i realizacji kolejnych, atrakcyjnych kontraktów. Beneficjentami emisji akcji nowej emisji mogą stać się, więc staną się wszyscy akcjonariusze Spółki– dodała prezes RAFAKO.

Agnieszka Wasilewska-Semail wskazała ponadto, że w II połowie 2015 r. mogą pojawić się na rynku liczne kontrakty związane z core biznesem Spółki, czyli technologiami dla sektora energetycznego i przemysłowego. – Szereg czynników, w tym chociażby zaostrzające się normy ochrony środowiska, sprzyja rozwojowi rynków, na których obecne jest Grupa RAFAKO. Stąd tak kluczowym jest, by Spółka miała szansę rywalizować o ich realizację – podsumowała prezes RAFAKO.

ZOBACZ WSZYSTKIE