Lista referencyjna

Termiczna utylizacja odpadów. ZUO Szczecin / Mostostal Warszawa / TME. kotły rusztowe 2 x OS-34. Rok uruchomienia 2017.

Zleceniodawca: Mostostal Warszawa
Szczecin

RAFAKO S.A. współuczestniczy w budowie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego będąc podwykonawcą firmy Mostostal Warszawa S.A. i realizując kontrakt podwykonawczy na projekt, dostawę i montaż rusztu, kotła i instalacji oczyszczania spalin dla dwóch linii ZTUO Szczecin.

W ramach tego kontraktu RAFAKO zobowiązane jest do dostarczenia dwóch ciągów technologicznych dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności spalania 150 tys. ton w ciągu roku. Wydajność spalania odpadów komunalnych dla jednej linii technologicznej to 10 t/godz przy nominalnej wartości opałowej spalanych odpadów wynosi 10,5 MJ/kg. W ramach tego przedsięwzięcia RAFAKO dostarcza dla każdej linii technologicznej palenisko rusztowe z komorą spalania i komorą dopalania zintegrowaną z kotłem parowym.

Do oczyszczania spalin zabudowana będzie  instalacja mokrego oczyszczania spalin, gdzie absorpcja kwaśnych zanieczyszczeń w spalinach odbywać się będzie poprzez dozowanie roztworu wodorotlenku sodu.

Zainstalowane kotły: 

Rodzaj paliwa Rodzaj paleniska Typ kotła Ilość Wydajność kotła [t/h] Ciśnienie pary [MPa] Temperatura pary [C] Rok
odpady komunalne ruszt OS-34    2          34        4,0          400 2016
 

Zainstalowane urządzenia odpylające - Elektrofiltry 

Moc cieplna lub elektryczna Numer kotła Ilość spalin [mn3/h] Emisja końcowa pyłu [mg/m3] Paliwo Rok uruchomienia
Spalarnia Odpadów linia 1 i 2 2 x 59 900         <10 odpady komunalne         2016

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI