Lista referencyjna

Elektrociepłownia Huty im. EDMUNDA CEDLERA

Sosnowiec

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
WR 2 29 150 1,6 węgiel kamienny 1973 - 1974

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI