Lista referencyjna

Elektrociepłownia Zakładów Celulozy i Papieru „CELULOZA” S.A.

Świecie


 

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OP 5 140 t/h 510 9,8 węgiel kamienny 1964 - 1977
KS 1 177 440 6,0 paliwo płynne 1987

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI