Lista referencyjna

Elektrociepłownia KWK „DĘBIEŃSKO”

Leszczyny

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
ORG 1 32 450 4,2 węgiel kamienny, gaz koks. 1964
AKF-c5 1 5 160 2,0 węgle i inne paliwa 1990

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI