Lista referencyjna

Elektrociepłownia Zakładów Przemysłu Bawełnianego „BIELBAW” S.A

Bielawa

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OR 2 50 450 4,0 węgiel kamienny 1963-1972

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI