Lista referencyjna

Elektrociepłownia Zakładów Tworzyw Sztucznych „ERG”

Pustków

             
             

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OR 2 16 450 4,0 węgiel kamienny 1963

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI