Lista referencyjna

Elektrociepłownia Cukrowni „CEREKIEW”

Ciężkowice

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OR 1 32 435 4,0 węgiel kamienny 1963

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI