Lista referencyjna

Elektrociepłownia MZR „PETROCHEMIA” PŁOCK S.A. Instalacja SCR. Kocioł OOG- 420. Rok uruchomienia 2012

Płock

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
WO 2 60 270 1,8 olej opałowy 1962 - 1963
OO 4 420 540 13,9 olej opałowy 1970 - 1978
OOG 3 320 540 13,6 olej ciężki, gaz opałowy 1997 - 2003
OOG 1 420 540 13,6 olej ciężki, gaz opałowy 2012
08-B1 1 38 430 4,0 gaz pokrakingowy 2011

Zainstalowane urządzenia odpylające:

Moc cieplna lub elektryczna Numer kotła Ilość spalin [m^3/h] Emisja końcowa pyłu [mg/m^3] Paliwo Rok uruchomienia
50 MW K8 350 000 <25 Olej ciężki / gaz 2011

Zainstalowane instalacje SCR:

Typ kotła Opis Wielkość emisji NOx Rok uruchomienia
OOG-420 Zabudowa instalacji SCR NOx< 200 mg/m3n 2012

Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:

Typ kotła Numer kotła Opis Redukcja [%] Wielkość emisji NOx [g/GJ] Rok uruchomienia
OOG-420 Kocioł Nr 5 Palniki niskoemisyjne wirowe na gudron w układzie tangencjalnym   <160 1996

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI