Lista referencyjna

Elektrociepłownia Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „SIARKOPOL”

Tarnobrzeg


 

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OR 4 32 t/h 425 3,6 węgiel kamienny 1960 - 1966
OP 2 140 t/h 500 8,8 węgiel kamienny 1970 - 1971

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI