Lista referencyjna

Elektrociepłownia I Zakłady Chemiczne „SODA MĄTWY” S.A.

Inowrocław

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OR 3 32 425 4,0 węgiel kamienny 1954 - 1956

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI