Lista referencyjna

BIOCEL Paskov a.s, Czechy. Kocioł RB - 145 t/h do spalania odpadów z celulozy. Rok uruchomienia 2010 -2012.

Zleceniodawca: Lenzing AT
Paskov


 

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
RB 1 145 485 8,4 produkty uboczne produkcji celulozy 2010-2012
KS 1 44,6 465 8,4 płynna soda 2011-2013

Rodzaj paliwa Rodzaj paleniska Typ kotła Ilość Wydajność kotła [t/h] Ciśnienie pary [MPa] Temperatura pary [C] Rok
ług sodowy ruszt OS-54,6 1 54,6 8,5 465 2013
ług sodowy ruszt OS-145 1 145 8,5 485 2014

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI