Lista referencyjna

2 Kompletne bloki energetyczne El OPOLE. Kotły 2 x BP-2455 (nadkrytyczne parametry). Moc 2 x 900 MW. Rok uruchomienia 2019.

El Opole
Opole

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
BP 4 1150 t/h 540/540 18,3/4,2 węgiel kamienny 1982 - 1997
WP 2 140 MW 155 2,5 węgiel kamienny 1986 - 1990
BP 2 2 x 2455 t/h 600/610 28.5/5.9 węgiel kamienny plan 2016/2017

 Zainstalowane urządzenia odpylające:

Moc cieplna lub elektryczna Numer kotła Ilość spalin [m^3/h] Emisja końcowa pyłu [mg/m^3] Paliwo Rok uruchomienia
385 MW K2 1 490 000 <40 węgiel kamienny 2011

Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin: 

Kocioł Moc cieplna lub elektryczna Ilość spalin [mn3 /h] Zawartość siarki w paliwie % Skuteczność odsiarczania % Absorbent Produkt końcowy Rok uruchomienia
BP-1150 K1 360 MWt 1 400 000 0,8 30 mączka kamienia wapiennego popiół + produkty odsiarczania 1993
BP-1150 K2 360 MWt 1 400 000 0,8 30 mączka kamienia wapiennego popiół + produkty odsiarczania 1994
BP-1150 K3 360 MWt 1 400 000 0,8 30 mączka kamienia wapiennego popiół + produkty odsiarczania 1996

Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:

Typ kotła Numer kotła Opis Redukcja [%] Wielkość emisji NOx [g/GJ] Rok uruchomienia
BP-1150 Kocioł Nr 1 Palenisko tangencjalne, palniki konwencjonalne modernizowane + system dysz OFA 40 <145 1993
BP-1150 Kocioł Nr 2 Palenisko tangencjalne, palniki konwencjonalne + system dysz OFA   <150 1994
BP-1150 Kocioł Nr 3 Palenisko tangencjalne, palniki zmodernizowane + system dysz OFA i SOFA   <160 1995
BP-1150 Kocioł Nr 4 Palenisko tangencjalne, palniki zmodernizowane + system dysz OFA i SOFA   <160 1995

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI