Lista referencyjna

Elektrownia DOLNA ODRA

Zespół Elektrowni Dolna Odra
Nowe Czarnowo k. Gryfina

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OP 8 650 t/h 540/540 13,2/2,3 węgiel kamienny 1972 - 1975

Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin: 

Kocioł Moc cieplna lub elektryczna Ilość spalin [mn3/h] Zawartość siarki w paliwie % Skuteczność odsiarczania % Absorbent Produkt końcowy Rok uruchomienia
bl. 5 i 6 (2 x OP-650) 2 x 222 MWel 1 946 000 0,6 - 1,2 94 mączka kamienia wapiennego gips 2012

Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:

Typ kotła Opis Redukcja [%] Wielkość emisji NOx [g/GJ] Rok uruchomienia
OP-650 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA (częściowy) 50 180 1992
OP-650 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA (częściowy) 67 <150 1993
OP-650 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA (częściowy) 59 <150 1993

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI