Lista referencyjna

Elektrownia PĄTNÓW

Zespół Elektrowni PAK
Konin

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OB 6 650 t/h 540/540 13,5/2,6 węgiel brunatny 1967 - 1969
BB 1 1345 t/h 540/568 26,7/5,1 węgiel brunatny 2007

Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin: 

Kocioł Moc cieplna lub elektryczna Ilość spalin [mn3/h] Zawartość siarki w paliwie % Skuteczność odsiarczania % Absorbent Produkt końcowy Rok uruchomienia
  4 x 200 MWel 2 x 2 100 000 0,6 max 1,1 97 mączka kamienia wapiennego 50% pulpa gipsowa 2008
BB-1345 460 MWel 1 950 000 0,6 max 1,1 95 mączka kamienia wapiennego gips 2008

2008 - Instalacja odwodnienia i magazynowania gipsu oraz instalacja oczyszczania ścieków z IOS


POWRÓT DO MAPY REALIZACJI