Lista referencyjna

Elektrownia OSTROŁĘKA. Instalacja SCR. Kotły 3 x OP-650. Rok uruchomienia 2018. IOS metoda mokra wapienna. Rok uruchomienia 2007. IOS metoda mokra wapienna w trakcie realizacji 2020.

Zespół Elektrowni Ostrołęka
Ostrołęka

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OP 1 230 t/h 540 13,2 węgiel kamienny 1966
OP 3 650 t/h 540/540 13,5/2,3 węgiel kamienny 1972
 

Zainstalowane instalacje SCR:

Typ kotła Opis Wielkość emisji NOx Rok uruchomienia
3 x OP-650 Zabudowa instalacji SCR NOx< 100 mg/m3n 2016/2017
 

 


Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin: 

Moc cieplna lub elektryczna Ilość spalin [mn3/h] Zawartość siarki w paliwie % Skuteczność odsiarczania % Absorbent Produkt końcowy Rok uruchomienia
647 MWel 1 620 000 0,6÷1,2 95 mączka kamienia wapiennego lub kreda sucha gips 2007

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI