Oferta

  • Dostawa pod klucz bloków energetycznych - EPC
  • Kotły nadkrytyczne, konwencjonalne, fluidalne i rusztowe
  • Instalacje odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin
  • Instalacje do termicznego przekształcania odpadów
  • Bloki kogeneracyjne i poligeneracyjne, w tym jednostki opalane biomasą i odpadami
  • Urządzenia i instalacje dla sektora naftowego i gazowego
  • Produkcja elementów ciśnieniowych kotłów
  • Magazyny ciepła
  • Montaż, modernizacje, remonty i diagnostyka
  • Usługi projektowe, produkcyjne i serwisowe