Aktualność

Nowy Zarząd RAFAKO S.A. 27 listopada 2019

W dniu 27 listopada br. Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pawła Jarczewskiego. Rada oddelegowała ze swego składu wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Jerzego Karneya, do pełnienia funkcji Członka Zarządu RAFAKO S.A. W składzie zarządu pozostali w randze wiceprezesa Agnieszka Wasilewska – Semail oraz Jerzy Ciechanowski, jako Członek Zarządu.

 Najważniejszym zadaniem nowego Prezesa RAFAKO będzie ustabilizowanie sytuacji Spółki. 

 - RAFAKO jest bardzo ważnym ogniwem polskiego przemysłu budującego bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dzisiaj Spółka potrzebuje przede wszystkim zakończenia pewnego etapu realizacji kluczowych umów oraz dostosowania do  oczekiwań klientów oraz rynku. Kluczowa w tym procesie będzie weryfikacja istniejących zobowiązań – powiedział Paweł Jarczewski, nowo powołany Prezes RAFAKO S.A., dodając, że wyzwania przed którymi stoi RAFAKO, są dla firmy szansą na dynamiczny rozwój i ugruntowanie pozycji na rynku.      

   Na koniec I półrocza 2019 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej RAFAKO wynosiła 3 mld 32 mln zł, z czego do realizacji w 2019 roku przypada około 1 mld 844 mln zł.

 Pozostała kwota, tj. 1 mld 188 mln zł przypada na lata kolejne. Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z obszaru energetyki oraz ochrony środowiska (78%). Segment ropy i gazu stanowi natomiast 18% wartości portfela.  RAFAKO aktywnie włącza się także w rynek energii odnawialnej.

  Obecnie największe kontrakty RAFAKO to budowa bloku w Jaworznie, o wartości prawie 4.5 mld zł, budowa dwóch bloków parowych w Indonezji za ok. 300 mln zł  i Instalacja Odazotowania Spalin w Elektrowni Kozienice za 289 mln zł.  

  Inne zlecenia to modernizacja bloków w Elektrowni Bełchatów to ok. 182 mln zł, budowa tłoczni gazu Kędzierzyn – 168 mln zł i gazociągu Goleniów – Płoty – 125 mln zł oraz budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Ostrołęka za 126 mln zł.    


Paweł Jarczewski – manager posiadający 27 lat doświadczenia z szerokim spektrum specjalistycznej wiedzy biznesowejRozpoznawany z pracy dla Zakładów Azotowych “Puławy” a potem Grupy Azoty S.A.

Swoją karierę rozpoczął w branży inżynierskiej w puławskiej spółce PROZAP. Zajmował się marketingiem, sprzedażą i kontraktacją technologii, oraz zakupem obiektów przemysłowych. W latach  1999- 2002 w Zakładach Azotowych “Puławy” a jako szef zaopatrzenia inwestycyjnego prowadził negocjacje w zakresie zakupu nowych technologii. Uczestniczył w procesie budowy wielu nowych instalacji oraz koordynował procesy zakupów dla tych przedsięwzięć. Swoje doświadczenie zdobyte z tego okresu wykorzystał potem w procesie budowania polskiego czempiona chemicznego jakim stała się Grupa Azoty S.A.

Jednym z poważniejszych zadań przed jakim stanęła Grupa Azoty S.A. w czasie kiedy prezesem był Paweł Jarczewski było zapewnienie finansowania dla realizacji potężnego programu inwestycyjnego do 2020 roku, na łączą kwotę przekraczającą 7 mld zł. Ten ambitny program nie mógłby być realizowany bez pozyskania środków zewnętrznych. Dlatego w kwietniu 2015 roku Grupa Azoty podpisała z konsorcjum polskich banków umowę kredytu odnawialnego na kwotę 1,5 mld zł. Był to pierwszy krok programu finansowania nowych inwestycji, kolejne umowy zostały podpisane w Londynie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, gwarantując długoterminowe finansowanie na kwotę 700 mln zł. 

Prezesura Pawła Jarczewskiego przypadała także na okres prób przejęcia wpływów nad Grupą Azoty przez rosyjską spółkę Acron, które zostały skutecznie odparte.    

Paweł Jarczewski pełnił ważne funkcje w wielu międzynarodowych stowarzyszeniach branżowych a jego bogate doświadczenie z pewnością wzmocni pozycje RAFAKO na rynkach światowych. 

Jest magistrem ekonomii. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział  Handlu Zagranicznego.

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Jacek Balcer,

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej

Rzecznik Prasowy

Grupa Kapitałowa PBG

tel. +48 61 66 51 793

kom. +48 605 470 718

e-mail: jacek.balcer@gkpbg.pl   

 

« WSTECZ