Najbliższe WZ

Dokumenty na ZWZ w dniu 26 czerwca 2017 roku

 

Porządek obrad
Projekty uchwał
Formularz pełnomocnictwa

Materiały dla akcjonariuszy

Zgłoszenie kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza Nationale Nederlanden OFE
CV Pana Krzysztofa Geruli - kandydata na członka Rady Nadzorczej

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz
     

 1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  84.931.998
 2. Ogólna liczba głosów z akcji: 84.931.998