komunikat prasowy

RAFAKO podpisało porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa 4 września 2015

3 września br. RAFAKO S.A. podpisało porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Podpisanie porozumienia odbyło się w trakcie międzynarodowego sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”, odbywającego się w dniach 3-4 września w Krakowie, w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury. Ze strony RAFAKO S.A. umowę podpisali Prezes Zarządu Agnieszka Wasilewska- Semail i Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Handlowy Krzysztof Burek. AGH reprezentowali Prorektor ds. Współpracy prof. Tomasz Szmuc oraz Dyrektor Centrum Energetyki AGH prof. Wojciech Nowak. 
 
- RAFAKO z AGH współpracuje już od wielu lat z pozytywnym skutkiem dla obu stron. Wiąże nas wiele wspólnie zrealizowanych projektów. Tą umową chcemy podkreślić wagę tych kontaktów oraz znaczenie nowo powstałego Centrum Energetyki, reprezentującego dla nas szeroko rozumianą polską naukę. Jako Spółka, dla której rozwój myśli technicznej odgrywa bardzo ważną rolę, chcielibyśmy uczestniczyć w wiodących projektach z zakresu energetyki, które pozwolą nam nie tylko mieć wkład w rozwój nauki, ale także skutecznie konkurować na rynku, nie tylko krajowym - podkreśliła Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna RAFAKO S.A.
 
W chwili obecnej możliwości współpracy rozszerzyły się jeszcze bardziej dzięki Centrum Energetyki, jakie uruchomiliśmy w ramach AGH. Dzięki niemu pojawiła się możliwość integracji całego środowiska naukowego oraz pośrednictwa między przemysłem a polskimi uczelniami - powiedział  prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Współpracy AGH. - Nasza współpraca z RAFAKO ma długą historię, dlatego cieszymy się  z formalnego zacieśniania tych więzi. AGH to czołowa uczelnia w regionie Europy Środkowej zarówno w dziedzinie energetyki, jak i inżynierii materiałowej. Prowadzenie wspólnych badań i wdrażanie ich wyników z taką firmą jak RAFAKO może mieć realny wpływ na przykład na sprawność urządzeń stosowanych w elektrowniach, dzięki czemu będą one mogły produkować energię bardziej efektywnie. To też znakomita okazja dla naszych naukowców i doktorantów, którzy wyniki swoich eksperymentów będą mogli przetestować w warunkach przemysłowych  – podkreślił prof. Tomasz Szmuc.  
 
Chcielibyśmy, aby Centrum Energetyki stanowiło miejsce wspólne dla polskiej nauki i przemysłu, by dzięki niemu móc skuteczniej pozyskiwać środki na przedsięwzięcia, które wzbogacą kompetencyjnie polskie firmy energetyczne czy też inne, pracujące w ich otoczeniu. Dzięki temu będzie nam łatwiej nadążyć za oczekiwaniami rynku, które lada chwila przełożą się na wymagania prawne. W naszej branży nie można pozwolić sobie na doraźne rozwiązania. Musimy głęboko sięgnąć do zasobów intelektualnych oraz istniejących lub też potencjalnie dostępnych możliwości technicznych i na nich zbudować nowe oblicze polskiej energetyki. Energetyki przyjaznej dla otoczenia, środowiska i dla ludzi - dodała  Prezes RAFAKO S.A. 
 
Tworzyliśmy zawsze bardzo dobry model nauka – biznes. I właśnie to przedsięwzięcie jest efektem tej dobrej współpracy. Przeniesienie jej do Centrum Energetyki AGH otwiera nowe perspektywy zarówno przed nami, jak i przed firmą. Obecnie mamy bardzo dobre kontakty z Chinami i Turcją, gdzie chcemy promować czyste technologie węglowe. Rola RAFAKO będzie tu kluczowa, ponieważ firma zna tamte rynki - powiedział prof. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH.
 
Niedawne otwarte Centrum Energetyki to nowoczesny ośrodek badawczy, posiadający 38 wyspecjalizowanych laboratoriów dla energetyki. - Realizujemy szereg przedsięwzięć dla naszego przemysłu energetycznego. Stworzenie przy AGH Centrum Energetyki otwiera nowe perspektywy ścisłej współpracy nauki z przemysłem. Myślę, że przykładem takiego podejścia biznesowego jest udział RAFAKO w naszym programie strategicznym. Wspólnie będziemy rozwijać takie technologie, które mają potencjał rynkowy - dodał prof. Wojciech Nowak.
 
 
Centrum Energetyki proponuje nowatorskie podejście do badań akademickich, na komercyjnych zasadach. Jest bardzo dobrze zarządzane, na jego czele stoi autorytet naukowy, który jest też bardzo dobrym managerem. Myślę, że jest to właściwy kierunek. Przemysł inwestuje w to, co przyniesie zysk, nikt nie jest zainteresowany produkowaniem opracowań, które zostaną odstawione na półkę - powiedział Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Handlowych w RAFAKO S.A.
 
 
Wiceprezes RAFAKO przyznał, że tego typu współpraca jest bardzo ważna z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. - Od pewnego czasu zauważyliśmy, że nie możemy się ograniczać tylko do działalności energetycznej, którą do tej pory RAFAKO się zajmowało, lecz musimy patrzeć w przyszłość i dywersyfikować nasze działania. Tego wymaga sytuacja rynkowa. Obserwujemy wyraźnie trend odchodzenia od węgla, od energetyki węglowej. Niezależnie od tego, co widzimy na innych rynkach , m.in. w Turcji, Chinach czy Indiach, gdzie węgiel jeszcze długo będzie podstawowym paliwem, w Polsce będziemy musieli znaleźć inne nisze czy też obszary. Nad tym chcemy pracować przy współpracy z AGH - dodał wiceprezes RAFAKO S.A.
 
Podpisanie umowy między AGH a RAFAKO to budujący przykład właściwej współpracy i relacji, kierunkowego i wizjonerskiego działania ze strony firmy, jak i uczelni. Znając potencjał intelektualny AGH wiem, że będą to słusznie zainwestowane nakłady, które już w tej chwili przynoszą bardzo pozytywne rezultaty. W nieodległej przyszłości, dzięki takim umowom i współpracy zwrócą się wielokrotnie. To będzie dla mnie budujący i bardzo optymistyczny przykład dla innych branż, uczelni i przedsiębiorstw. Należy się cieszyć, gratulować i czekać aż będzie to ta fala, która zburzy mur. Jestem przekonana, że powstanie wiele wspólnych rozwiązań. Taki rodzaj współpracy pomiędzy nauką a przemysłem powinien być udziałem każdego możliwego partnera, czyli uczelnie i odpowiednio merytorycznie związanego z tym przedsiębiorcy, czy przedsiębiorstwa. Myślę, że do tej pory mamy wiele pozytywnych przykładów. Dobrych relacji skutkujących wdrażaniem rozwiązań, które powstają na uczelniach, bądź we współpracy na zamówienie z poszczególnymi partnerami z przemysłu - powiedziała Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP, obecna podczas podpisania umowy.
 
Z racji długoletniej współpracy z AGH podpisanie umowy jest formalnością, ale także pewną demonstracją woli i kierunku, w którym chcemy rozwijać naszą działalność; nie wyobrażamy sobie rozwoju nowoczesnych technologii bez obecności nauki. Nasze działania mają służyć przede wszystkim temu, aby praktyczne rozwiązania wdrażać i chronić je jako wartość intelektualną, wzbogacającą nas wszystkich. Od wielu lat skutecznie współpracujemy z AGH zarówno w obszarze nowych materiałów, a także w obszarze doskonalenia naszych podstawowych technologii. Nie jest to nasz jedyny partner naukowy, ale tak też odbieramy rolę Centrum Energetyki - jako ośrodka skupiającego wszystkich tych, którzy będą chcieli razem współpracować w obszarze nauki i przemysłu. Robimy to jako RAFAKO, dla doskonalenia obecności naszej firmy na rynku - podsumował Witold Rożnowski, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Badań i Rozwoju RAFAKO S.A.
 
 
ZOBACZ WSZYSTKIE