komunikat prasowy

Zarząd RAFAKO podjął uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego 14 maja 2015

RAFAKO S.A. („RAFAKO”, „Spółka”) jeden z największych w Polsce i Europie dostawców przyjaznych środowisku i nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla sektora energetyki i przemysłu w zakresie bloków energetycznych i kotłów oraz instalacji ochrony powietrza analizuje możliwość wykorzystania środków pozyskanych z rynku kapitałowego dla współfinansowania rozwoju grupy kapitałowej RAFAKO S.A („Grupa RAFAKO”, „Grupa”). Podjęcie uchwał oraz rozpoczęcie przygotowań związanych z procesem emisji akcji umożliwi Spółce szybką i elastyczną reakcję na sytuację w sektorze energetycznym i przemysłowym.

RAFAKO S.A. („RAFAKO”, „Spółka”) jeden z największych w Polsce i Europie dostawców przyjaznych środowisku i nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla sektora energetyki i przemysłu w zakresie bloków energetycznych i kotłów oraz instalacji ochrony powietrza analizuje możliwość wykorzystania środków pozyskanych z rynku kapitałowego dla współfinansowania rozwoju grupy kapitałowej RAFAKO S.A („Grupa RAFAKO”, „Grupa”). Podjęcie uchwał oraz rozpoczęcie przygotowań związanych z procesem emisji akcji umożliwi Spółce szybką i elastyczną reakcję na sytuację w sektorze energetycznym i przemysłowym.

Zarząd RAFAKO podjął uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 15.331.998 akcji serii J. Uchwały, podjęte na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 24 marca 2014 r., są elementem procesu organizacji finansowania dalszego wzrostu Grupy RAFAKO.


Zarząd RAFAKO od dłuższego czasu analizuje możliwe źródła finansowania działalności Grupy w kolejnych latach. Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego, w szczególności wynikające z ciągle zaostrzających się norm dotyczących ochrony środowiska. Aby w pełni wykorzystać pozytywne trendy rynkowe i stać się beneficjentem nadchodzących inwestycji w sektorze energetycznym w Polsce jak i innych krajach, gdzie marka RAFAKO jest rozpoznawalna, Grupa powinna pozyskać zewnętrzne finansowanie na poziomie adekwatnym do szacowanego poziomu tychże inwestycji.


Poziom limitów gwarancyjnych udzielanych obecnie Grupie a niezbędnych do pozyskania kontraktów w wymiarze zapewniającym realizację przyjętej strategii, może okazać się niewystarczający w związku z ograniczonym dostępem do tychże limitów, powodowanym m.in. przedłużającym się procesem głosowania nad układem w podmiocie dominującym Spółki. W tym kontekście, podjęte uchwały pozwolą Grupie na formalne przygotowanie się do ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego RAFAKO, który stanowić może uzupełnienie limitów gwarancyjnych oraz finansowania bankowego, w wysokości koniecznej dla elastycznego reagowania na wzrost zapotrzebowania ze strony rynku na technologie Grupy RAFAKO.


Dodatkowo, dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjne dotyczące w szczególności konwencjonalnych źródeł energii, powoduje zwiększone zapotrzebowanie na projekty badawczo-rozwojowe, które pozwolą kontynuować Grupie ścieżkę rozwoju również w obszarach słabiej dziś reprezentowanych tak w RAFAKO jak i podmiotach Grupy. Stąd też, zapewnienie finansowania tego obszaru jest jednym z priorytetów Zarządu RAFAKO na najbliższy czas. Zarząd RAFAKO informuje, że ostateczne decyzje ws. struktury finansowania Grupy na kolejne lata zapadną w perspektywie najbliższych miesięcy niezależnie od procesu głosowania nad układem po stronie podmiotu dominującego Spółki.

ZOBACZ WSZYSTKIE