komunikat prasowy

Konferencja EuroPower z udziałem RAFAKO 30 kwietnia 2015

W Warszawie odbyła się XXI edycja konferencji EuroPower. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu RP, firm z branży energetycznej, podmiotów oraz instytucji świadczących specjalistyczne usługi doradcze i finansowe dla energetyki zawodowej oraz klientów indywidualnych. RAFAKO było jednym z partnerów tego wydarzenia.

W Warszawie odbyła się XXI edycja konferencji EuroPower. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu RP, firm z branży energetycznej, podmiotów oraz instytucji świadczących specjalistyczne usługi doradcze i finansowe dla energetyki zawodowej oraz klientów indywidualnych. RAFAKO było jednym z partnerów tego wydarzenia. 

 
Dwudniową konferencję, która odbywała się w dniach 8 - 9 kwietnia 2015 r. w Hotelu Westin, rozpoczęło wystąpienie wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Po wicepremierze głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Pietrewicz, który wystąpił z prezentacją wprowadzającą pn. „Polityka energetyczna UE i Polityka Energetyczna Polski w cezurze 2030 oraz 2050 roku. Dotychczasowe priorytety, sukcesy i porażki. Współdziałanie wspólnotowe, czy sprzeczności narodowych interesów?”. 
 
W dalszej części konferencji odbyły się cztery panele dyskusyjne, w których wzięli udział eksperci z różnych dziedzin i branż,  związanych (bezpośrednio lub pośrednio) z polskim rynkiem energii. W gronie uczestników byli m. in. Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Janusz Lewandowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna, Janusz Steinhoff, Wicepremier w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997 - 2001, PwC i Piotr Szpakowski, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym, PKN ORLEN. Wiesław Kaczmarek, Minister Gospodarki w 1997 r., Minister Skarbu Państwa w latach 2001 - 2003, Jacek Piechota, Minister Gospodarki w latach 2001 - 2003 oraz w 2005 r., Janusz Steinhoff, Wicepremier w latach 2000 - 2001, Minister Gospodarki w latach 1997 - 2001, PwC i Piotr Woźniak, Minister Gospodarki w latach 2005 - 2007, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju w latach 2011 - 2013.
 
Pierwszy dzień EuroPower zakończył się Wielką Galą Liderów Świata Energii, podczas której wręczone zostały nagrody przyznawane za osiągnięcia dokonane w 2014 roku.
 
Drugi dzień rozpoczął się panelem dyskusyjnym „Polski rynek energii jest zorientowany na odbiorcę. Prawda czy fałsz?”. W gronie panelistów była Agnieszka Wasilewska - Semail, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna RAFAKO S. A. Obok niej zasiedli reprezentanci m. in. KGHM, Orange, ENEA, TAURON. Panel moderowany przez dziennikarkę Agnieszkę Łakomą dotyczył zagadnień związanych m. in. relacjami z klientem, czyli norm prawnych, praktyką, mapą odbiorców energii elektrycznej i gazu, ofert, na jakie mogą liczyć duzi jak i mali odbiorcy, poprawą własnej efektywności energetycznej przez klientów.  
 
- Panel poświęcony był próbie odpowiedzi na pytanie, czy polski rynek dystrybucji energii jest nakierowany na odbiorcę. Były tu reprezentowane spółki energetyczne oraz firmy zrzeszające inne podmioty, co pokazuje, jak szeroki jest to temat. Odpowiedź na pytanie nie jest łatwa, bo trudno jest zdefiniować odbiorcę energii: odbiorca indywidualny a przemysłowy to podmioty podlegające różnym regulacjom. Dlatego też pojawia się kolejne pytanie, czy można mówić o jednym rynku? I to również próbowaliśmy podczas tego panelu zdefiniować - relacjonowała po zakończeniu dyskusji Agnieszka Wasilewska - Semail. - To był bardzo ciekawy temat, choć odległy od tego, czym zawodowo zajmuje się RAFAKO. Jednak tak naprawdę cena energii jest dla nas także bardzo ważna. Po pierwsze od tego, w jaki sposób będzie się kształtowała, w taki sposób będzie też kształtować się popyt na nowe inwestycje. Jeżeli ścieżka cenowa będzie nieefektywna, wówczas podejście spółek energetycznych do inwestycji, szczególnie w nowe moce, może ulec zmianie. Po drugie, także jesteśmy odbiorcą energii, czyli klientem. Koszty energii są istotnym elementem kosztów generowanych przez Spółkę, a to też ma wpływ na naszą rynkową konkurencyjność - dodała A. Wasilewska - Semail.
 
Prezes RAFAKO wzięła udział także w panelu dyskusyjnym, podsumowującym warszawską konferencję: „Rozwój energetyki: finansowanie-inwestycje-przetargi-wykonawstwo”. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele banków, Giełdy Papierów Wartościowych czy też Polimexu-Mostostalu, który reprezentowała Wiceprezes Zarządu Joanna Makowiecka - Gaca. To właśnie do obu pań, reprezentujących dwie najważniejsze spółki z sektora przemysłu ciężkiego, skierowane zostało pytanie o przyszłość tego typu firm po inwestycyjnym boomie w energetyce, jaki obserwowany jest obecnie. 
- Co po Jaworznie, Opolu, Kozienicach? - pytał moderator Rafał Zasuń, redaktor naczelny portalu wysokienapiecie.pl. - Zmiana jest zapisana w DNA całej ekonomii, czego dowodem jest fakt, że sektor przemysłu ciężkiego w energetyce zawodowej na tej konferencji reprezentują kobiety - tak prezes RAFAKO rozpoczęła odpowiedź na to pytanie. - Dlatego nie boimy się zmian. RAFAKO jak na razie związane jest przede wszystkim z sektorem paliw kopalnych. Oprócz budowy nowych, perspektywicznym obszarem są modernizacje już istniejących obiektów. Ale też patrzymy w innych kierunkach. Jest jeszcze rynek zagraniczny, choć tam jest większa konkurencja. Prowadzimy badania w zakresie nowych technologii. Dywersyfikujemy portfel zamówień w zakresie instalacji ochrony środowiska. Dla nas świat nie skończy się na Jaworznie, Opolu, czy też szeregu innych mniejszych inwestycji. Po prostu zmieni się krajobraz energetyczny w kontekście użycia węgla kamiennego czy brunatnego jako podstawowych paliw i to będzie dla nas, jak i wielu innych firm, wyzwanie - przyznała prezes Agnieszka Wasilewska - Semail.
 
Podczas panelu poruszane były także zagadnienia dotyczące źródeł finansowania inwestycji, rynku zamówień publicznych czy też zakresu, w jakim spółki Skarbu Państwa powinny korzystać z możliwości rynku kapitałowego. 
 
- Myślę, że mieliśmy pożyteczną konferencję, dzięki której przysłużyliśmy się do realizacji ważnego celu, czyli wzrostu kapitału społecznego, tak niezbędnego dla polskiej gospodarki - podsumował na zakończenie dr Leszek Juchniewicz, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZOBACZ WSZYSTKIE