Current reports

  • RB 9/2020 Informacja o wstępnych szacunkach wyników jednostkowych na dzień 31.12.2019 r. dokonanych w toku prac nad raportem okresowym20 february 2020

  • CR 8/2020 Curriculum vitae of new Supervisory Board member18 february 2020

  • CR 7/2020 Update on Jaworzno project completion date13 february 2020

  • CR 6/2020 Changes in RAFAKO Supervisory Board 4 february 2020

  • CR 5/2020 Update on Jaworzno project expected completion date 4 february 2020

  • CR 4/2020 Update on Jaworzno project completion date30 january 2020

  • CR 3/2020 Release dates for periodic reports in 2020 29 january 2020

  • CR 2/2020 Execution of agreement with Agencja Rozwoju Przemysłu16 january 2020

  • CR 1/2020 Resignation of Vice President of the Company’s Management Board 7 january 2020