komunikat-prasowy

Budowa nowego bloku w Jaworznie rusza od nowa z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa 18 may 2020

Kontynuowanie budowy w Jaworznie w warunkach pandemii to ogromne wyzwanie, które jest realizowane z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa. Obowiązują one w całej Grupie RAFAKO już od początku pandemii, jednak zwiększona liczba zakażeń na Śląsku, stawia przed Wykonawcami konieczność zachowania szczególnej ostrożności. Dlatego przestrzeganie zasad jest bezwzględnym warunkiem bezpiecznego kontynuowania budowy i jest ściśle kontrolowane.

Po podpisaniu porozumienia z Zamawiającym, po prawie dwumiesięcznej przerwie spowodowanej awarią kotła, do której doszło podczas próbnego rozruchu, wznowiono prace na budowie nowego bloku 910 MW w Jaworznie. Każdego dnia do pracy przystępują kolejne brygady podwykonawców. Dla zapewnienia im bezpieczeństwa, Generalny Wykonawca zobowiązał wszystkich do przestrzegania rygorystycznych, dostosowanych do specyfiki budowy, zasad sanitarnej ochrony. Podwykonawcy mają obowiązek zapoznać się z nimi i przeszkolić swoich pracowników, a zachowania na budowie są ciągle monitorowane przez służby BHP. Kompletnie przemodelowano organizację pracy, aby uniknąć grupowania się ludzi w jednym miejscu, zarówno w czasie przerw, jak i podczas pracy.

- Znając sytuację w kopalniach, szczególną uwagę zwróciliśmy na windy, które zabierają bardzo ograniczoną liczbę pracowników, obowiązkowo w maskach, tak, aby zapewnić możliwie maksymalne bezpieczeństwo pracownikom, którzy muszą z nich skorzystać. Wytyczyliśmy także punkty, gdzie pracownicy oczekują na windy z zachowaniem dystansu   - powiedział Łukasz Hołubowski, wiceprezes spółki E003B7, z Grupy RAFAKO, która realizuje  budowę. - Na szczęście u nas są zupełnie inne warunki niż w kopalniach, bo temperatura i wilgotność, zarówno na placu budowy jak i w obiektach,  nie powodują zbytnich uciążliwości w noszeniu maseczek.
Podwykonawcy mogą wejść na budowę dopiero po potwierdzeniu, że wszyscy ich pracownicy zapoznali się z obowiązującymi zaleceniami.  Na każdej bramce i wejściu do budynku jest obowiązkowy pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk. Ograniczono do minimum przemieszczanie się pracowników na placu budowy. Prace zorganizowano w małych brygadach o stałym składzie, które mają własne szatnie, co pozwala ograniczyć kontakty między brygadami. Poszczególne grupy rozpoczynają i kończą pracę w różnym czasie, co zapobiega gromadzeniu się w szatniach i na stanowiskach pracy a także przy wyjściach. Również przerwy w pracy zaplanowano w różnym czasie. W każdym kontenerze socjalnym umieszczono automaty z płynem dezynfekującym, płyn dostępny jest także w wyraźnie oznakowanych miejscach na budowie. Jeden punkt dezynfekujący może przypadać na nie więcej niż 25 pracowników, co zapobiega gromadzeniu się także podczas dezynfekcji rąk.   

- Sytuacja na Śląsku, związana ze wzrostem liczby zakażeń, jest dla nas oczywiście powodem do zachowania jeszcze większej ostrożności. Pracują u nas ludzie z różnych rejonów i mamy świadomość powagi sytuacji w niektórych miastach  – mówi Radosław Domagalski – Łabędzki, Prezes Zarządu E003B7 sp. z o.o.  Reagujemy na wszelkie sygnały o niebezpieczeństwie, sami analizujemy potencjalne zagrożenia, na podstawie najnowszej wiedzy, gdzie tylko jest to możliwe, ulepszamy nasz system zapobiegania zakażaniom. Musimy dokończyć tę budowę, bo ten blok to bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale zarazem musimy zapewnić bezpieczeństwo ludziom, którzy w tych trudnych warunkach go budują. Bezpieczeństwo pracowników traktujemy jako absolutny priorytet. Takiego podejścia bezwzględnie wymagamy też od wszystkich podwykonawców.

Na terenie budowy i jej zaplecza oraz podczas przemieszczania się pomiędzy nimi, obowiązuje noszenie maseczek zakrywających twarz i usta. O noszeniu maseczek na stanowisku pracy decydują kierownicy robót, podobnie o obowiązku noszenia ich w kontenerach socjalnych. Działania, które mają zminimalizować ryzyko zakażenia, podjęto również w części administracyjnej. Ograniczono liczbę osób w biurach, część z nich pracuje zdalnie, do niezbędnego minimum zredukowano przemieszczanie się pracowników, a wszelkie spotkania organizowane są poprzez telekonferencje lub wideokonferencje. Opracowano także procedurę na wypadek wystąpienia u pracowników objawów chorobowych.

 Ścisły reżim sanitarny i podobne zasady oraz zalecenia, wprowadzono już na początku pojawienia się epidemii w Polsce, w fabryce RAFAKO w Raciborzu i innych zakładach Grupy RAFAKO. 

« WSTECZ