komunikat-prasowy

Aneks toruje drogę do zakończenia inwestycji w Jaworznie 12 june 2020

Wykonawca nowego bloku 910 MW Jaworznie, spółka E003B7 sp. z o.o. z Grupy RAFAKO, podpisała z Zamawiającym - Tauron Wytwarzanie S.A. aneks, który określa zasady dalszej realizacji tego kontraktu.

Aneks umożliwi kontynuowanie prac, wznowionych już kilka tygodni temu, po podpisaniu wstępnego porozumienia, a jego zapisy mają pozwolić na możliwie najszybsze przekazanie bloku do eksploatacji.

- Zapisy aneksu zakładają zainstalowanie dodatkowego opomiarowania i oprzyrządowania dysz palników pyłowych, tak by maksymalnie zwiększyć kontrolę pracy kotła. Liczymy, że Rafako sprawnie wykona te zadania i dotrzyma uzgodnionego harmonogramu - mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia. - Co dla nas istotne, dodatkowe prace nie zwiększają naszego całkowitego budżetu inwestycji, który nadal wynosi 6,2 mld zł. Na terenie budowy trwa wymiana palników oraz prowadzone są prace optymalizacyjne. Po ich zakończeniu nastąpi rozruch bloku – dodaje wiceprezes Taurona.

Do kontraktu wprowadzono zasady wykonywania przez Wykonawcę prac dodatkowych, w tym dodatkowego opomiarowania i optymalizacji dysz palników węglowych, co w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo pracy kotła. Była to jedna z głównych rekomendacji komisji awaryjnej, powołanej po awarii, do której doszło podczas próbnego rozruchu.

Strony uzgodniły, że za te oraz inne prace dodatkowe, które nie były uwzględnione w zawartym kontrakcie, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości około 10 mln zł. Wprowadzono także nowy harmonogram płatności. Aneks wprowadza również do Kontraktu nowy harmonogram realizacji budowy, który uwzględnia terminy wykonania prac dodatkowych i potwierdza nowy termin przejęcia bloku do eksploatacji, który został określony na 15 listopada 2020 roku. Nowy harmonogram i prace dodatkowe są już od kilku tygodni realizowane.

- Osiągnęliśmy kluczowe dla utrzymania sprawnej realizacji tego projektu porozumienie. Wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwalają poprawić płynność spółki E003B7. Ustaliliśmy, że w następnych tygodniach będziemy kontynuować rozmowy związane z rozliczeniem projektu. Już teraz prace są realizowane zgodnie z przyjętymi w harmonogramie terminami - powiedział Radosław Domagalski – Łabędzki, Prezes Zarządu E003B7 sp. z o.o. i wiceprezes RAFAKO S.A.Negocjacje nie były łatwe, ale życzyłbym każdemu Wykonawcy takiego racjonalnego podejścia do problemu, jakie prezentował Tauron – dodał, podkreślając, że wszyscy uczestnicy negocjacji mieli na uwadze sprawne dokończenie bloku, którego praca potrzebna jest dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

- Ukończenie tej budowy ma ogromne znaczenie dla całej grupy RAFAKO, bo zbudowane tu kompetencje będziemy mogli wykorzystać w przyszłych kontraktach – poinformowała Agnieszka Wasilewska – Semail, p.o. Prezes RAFAKO S.A., przypominając, że jest to ostatni tak duży blok węglowy, budowany w Polsce. RAFAKO ma plan rozbudowy projektów w innych obszarach paliwowych, a to również ułatwi nam doświadczenie zdobyte przy budowie tego bloku. Szczególnie doświadczenie w obszarze zarządzania kompleksowymi realizacjami ale także w implementacji nowoczesnych rozwiązań w ochronie środowiska – dodała.

Strony przewidziały, że wszelkie pozostałe zasady wzajemnych relacji i rozliczeń określą w późniejszym terminie.   

Zaawansowanie całego projektu przekracza 98 proc. Prace, za które na budowie w Jaworznie odpowiada Rafako, zaawansowane są w 95 procentach. Nie ułatwia ich stan epidemii oraz fakt, że na Śląsku wciąż występuje wiele zakażeń.

Zdajemy sobie sprawę, że przyszło nam budować w bardzo trudnym czasie, dlatego wprowadziliśmy na tej budowie szereg obostrzeń i zalecań sanitarnych, których przestrzeganie jest ściśle monitorowane – powiedział Łukasz Hołubowski, Wiceprezes Zarządu E003B7 sp. z o.o. - Wraz z Zamawiającym dbamy o bezpieczeństwo pracowników i staramy się zminimalizować ryzyka, bo harmonogram jest napięty i nie możemy sobie pozwolić na spowalnianie prac – dodał.

Do awarii na budowie doszło w lutym tego roku, podczas ostatniej fazy próbnego rozruchu kotła. Powołana do zbadania jej przyczyn komisja awaryjna, składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz niezależnych ekspertów, orzekła, że żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za awarię. Ustalono, że była ona spowodowana przez niekorzystny splot zjawisk, jakie wystąpiły podczas rozruchu bloku. Każde z tych zjawisk pojedynczo nie mogłoby spowodować awarii. Jednak aby wykluczyć taką sytuację w przyszłości, komisja wskazała sposób naprawy uszkodzonych elementów, co zabezpieczy instalację przed możliwością wystąpienia podobnych zjawisk w przyszłości. 

Budowany w Jaworznie blok będzie miał moc 910 MW i będzie najnowocześniejszą jednostką tego typu w polskiej energetyce. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska będą spełniać najbardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska naturalnego a sam blok będzie ważnym elementem przyszłego rynku mocy w Polsce.

« WSTECZ