komunikat-prasowy

RAFAKO S.A. uczestniczyło w Kongresie Energetycznym w Kijowie 6 july 2017

Ukraiński rynek energetyczny, to kolejny kierunek, w którym ze swoimi ofertami zmierza firma RAFAKO S.A. Jarosław Kaczmarczyk, Dyrektor Obszaru RAFAKO S.A. jako przedstawiciel raciborskiej Spółki, 30 maja uczestniczył w II Kongresie Energetycznym w Kijowie. Ponadto, w trakcie wydarzenia, RAFAKO S.A. podpisało porozumienie o współpracy z Państwową Akademią Nauk Ukrainy.

II Kongres Energetyczny odbywał się w Fairmont Grand Hotel w Kijowie, uczestniczyło w nim ponad 300 przedstawicieli światowego i ukraińskiego sektora energetycznego. Wśród zaproszonych gości byli analitycy, inwestorzy, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz ministerstw Ukrainy.

Prelegentami tegorocznej edycji sympozjum byli m.in.: biznesmeni Maxim Timczenko, CEO DTEK; Natalia Bojko, wiceminister Energii i Przemysłu Węglowego; Johannes Baur, Pierwszy Radca delegacji UE na Ukrainie; Jose Manuel Hernandez, pierwszy sekretarz przedstawicielstwa UE na Ukrainie, Iwan Plachkov, prezes Ukraińskiej Izby Energetycznej, Julia Kuzniecowa, szef Biura Krajowej Rady Inwestycyjnej przy Prezydencie Ukrainy; Murat Fool, prezes, właściciel Enermet; Joachim Furlender, CEO FLAIR Holding GmbH, Fuhrlaender GmbH & Co KG.

Jednym z uczestników spotkania była raciborska Spółka, która przeprowadziła w Kijowie szereg rozmów z przedstawicielami ukraińskiego sektora energetycznego. - Dla RAFAKO była to doskonała okazja do prowadzenia rozmów dotyczących możliwości i zakresu współpracy, jak również udziału naszej firmy w planowanych inwestycjach sektora energetycznego Ukrainy. Tamtejsza energetyka wymaga daleko idących modernizacji i na dzień dzisiejszy RAFAKO S.A. jest w pełni przygotowane, aby wziąć w nich aktywny udział – mówił obecny na kongresie, Jarosław Kaczmarczyk.
 
Podczas Kongresu RAFAKO S.A. uzgodniło porozumienie o współpracy z Państwową Akademią Nauk Ukrainy. – Podpisane porozumienie umożliwi nam korzystanie z doświadczeń PAN Ukrainy w zakresie spalania miejscowych paliw, co z kolei, pozwoli na opracowywanie atrakcyjniejszych ofert dla rynku lokalnego – podsumował J. Kaczmarczyk.

« WSTECZ