komunikat-prasowy

RAFAKO w II etapie konkursu Złota Strona Emitenta 14 february 2017

Konkurs Złota Strona Emitenta, organizowany po raz X, rozpoczął się 5 września ubr. W bieżącej edycji udział wzięło 889 spółek z Polski i zagranicy, w tym RAFAKO S.A. Celem konkursu jest ocena stron internetowych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (w tym na rynku NewConnect).

W tym roku do II etapu przeszło 57 spółek giełdowych, które w I etapie zdobyły największą liczbę punktów. Jak podają organizatorzy - spółki te wykazały się wysokim i bardzo wyrównanym poziomem zawartości merytorycznej witryn internetowych.

II etap konkursu rozpoczął się 13 lutego. Zakwalifikowane spółki zostaną poddane ocenie jury składającego się ze specjalistów w dziewięciu dziedzinach. Głównymi kryteriami oceny będą: jasność komunikatu, zawartość informacyjna; komunikacja z inwestorem; innowacyjność komunikacji; intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji; poprawność zastosowanych technologii; estetyka strony; opinia inwestorów indywidualnych; opinia inwestorów instytucjonalnych; opinia inwestora zagranicznego.

Wyniki II etapu przestawione zostaną 24 kwietnia 2017, a rozstrzygnięcie Konkursu zaplanowano podczas IX Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG.
Lista spółek zakwalifikowanych do II etapu znajduje się na stronie www.zse.seg.org.pl

SEE ALL