komunikat-prasowy

RAFAKO NA KONFERENCJI ELEKTRANE 2016 W SERBII 1 decemeber 2016

W dniach 23-25 listopada 2016 RAFAKO S.A. uczestniczyło po raz kolejny w konferencji „ELEKTRANE 2016”, zorganizowanej w miejscowości Zlatibor w Serbii. Ta największa impreza energetyczna w tym regionie odbywa się co 2 lata od 2004 roku pod patronatem Ministerstwa Energetyki Serbii. Głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Inżynierów Ciepłowników Serbii oraz Uniwersytet Techniczny z Belgradu.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele wszystkich serbskich elektrowni oraz z państw ościennych takich jak Bośnia Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra oraz Bułgaria. Od samego początku RAFAKO brało w niej aktywny udział, zaś w tym roku było jednym ze sponsorów tego wydarzeniu. 


Rynek Bałkański jest jednym z najważniejszych rynków zagranicznych. Pierwsze kotły RAFAKO dostarczyło do byłej Jugosławii na początku lat sześćdziesiątych. Od tego czasu dostarczyliśmy tam w sumie kilkanaście kotłów energetycznych, a co roku realizujemy też projekty modernizacyjne naszych, jak i tych dostarczonych przez innych kotłów. Z racji intensyfikacji naszych działań na rynku bałkańskim w 2007 roku RAFAKO założyło spółkę inżynieringową w Belgradzie RAFAKO Engineering Solution, która jest niejako naszym „ambasadorem” w tym regionie. Właśnie takie konferencje i nasza aktywność w tym zakresie mają na celu promowanie RAFAKO jako dostawcy kompletnych rozwiązań energetycznych i przez to pomagają pozyskać następne zamówienia - mówi Krzysztof Burek, Wiceprezes RAFAKO S.A., który też podczas konferencji wygłosił referat na temat wysokosprawnych nowoczesnych blokach węglowych na parametry nadkrytyczne.  


W trakcie targów i konferencji przeprowadzono wiele rozmów z przedstawicielami firm energetycznych, jak i elektrowni z tego rejonu pod kątem planowanych tam inwestycji. Bardzo duże zainteresowanie wzbudzały doświadczenia RAFAKO związane z budową nowych instalacji, jak i modernizacjami istniejących pod kątem oczyszczania spalin. RAFAKO, obok kotłów, znane jako dostawca instalacji odpylania spalin, w trakcie realizacji jest jeden z takich projektów w Elektrowni Morava. Jednak ważnym obszarem potencjalnej ekspansji RAFAKO na tych rynkach są też instalacje odsiarczania spalin. Wiele doświadczeń zdobytych przez RAFAKO w elektrowniach polskich jest do wykorzystania również w Serbii i innych krajach bałkańskich. 
 
Charakterystyczne w tym roku było też bardzo duże zainteresowanie konferencją ze strony wszystkich liczących się firm branży energetycznej z całego świata. Obecnych było tu kilkaset osób, a wśród nich liczni przedstawiciele takich firm jak  General Electric, MHPS GmbH, Siemens, Hammon, Bilfinger Babcock, Steinmuller GmbH, Yokogawa z Japonii, Dongfang Boiler Group Co. z Chin, czy Engineering Company „ZIOMAR“, JSC Podolsk z Rosji. Tak duże zainteresowanie branży wynika też niewątpliwie z coraz to mniejszej liczby pojawiających się nowych projektów energetycznych w Europie. Bałkany natomiast są jednym z nielicznych rynków europejskich, gdzie istnieją bardzo duże potrzeby w tym zakresie i wiele potencjalnych projektów, nad którymi już trwają dyskusje, właśnie tam jest zlokalizowanych.


Przez cały czas mieliśmy i mamy bardzo dobry kontakt z rynkiem bałkańskim. W związku z tym nasza obecność, tradycyjnie również na tej konferencji energetycznej, najważniejszej w rejonie. Niezależnie od naszego stoiska na towarzyszącej konferencji imprezie wystawienniczej, jak zwykle w poprzednich edycjach mieliśmy możliwość wystąpień z referatami, w ramach których prezentujemy nasze referencje i możliwości skierowane na ten rynek - powiedział Sławomir Muszyński, Dyrektor Rynków Europy Południowo-Wschodniej RAFAKO S.A.


Średnioroczne przychody RAFAKAO z kontraktów z rynku bałkańskiego oscylują w granicach 10 mln EUR. Przy czym w samym 2016 r.  podpisane zostały kontrakty o wartości ok. 27 mln EUR. W  chwili obecnej RAFAKO realizuje kilka projektów modernizacyjnych dotyczących kotłów oraz dostawy elektrofiltru. 

« WSTECZ