komunikat-prasowy

Międzynarodowa konferencja „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji” z udziałem RAFAKO S.A. 22 november 2016

- Udział RAFAKO S.A. w tego typu wydarzeniach to przede wszystkim możliwość zaprezentowania naszych kompetencji i możliwości z poszczególnych dziedzin w tematyce ochrony środowiska – powiedział Piotr Lucia, Dyrektor Zakładu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów RAFAKO S.A., które wzięło udział w XIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”. Raciborska Spółka była partnerem strategicznym tego prestiżowego wydarzenia.

 W dniach 15-17 listopada, w Hotelu Novotel w Poznaniu odbyła się XIII edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji”. Jednym z uczestników wydarzenia, które zgromadziło 241 osób, było RAFAKO S.A., prezentując swoje technologie i kierunki rozwoju z zakresu ochrony środowiska.

- Wysłuchaliśmy wielu wypowiedzi, refleksji i spostrzeżeń na temat problematyki odpadów komunalnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Co więcej, dowiedzieliśmy się w jakim kierunku zmierzać będzie prawodawstwo Unii Europejskiej związane z odpadami. Jakie będą kryteria i zobowiązania związane z recyclingiem, z termicznym przetwarzaniem odpadów. To, co może zaoferować RAFAKO S.A., to zarówno kompletne obiekty w technologiach tradycyjnych jak i nowe, nowatorskie, technologie. Uważam, że nasza firma posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenia  musi prezentować się jako podmiot kompetentny, będąc podstawowym wyborem dla obecnych jak i potencjalnych przyszłych odbiorców. Mam tutaj na myśli zarówno samorządy, jak i podmioty biznesowe, które pojawiły się na rynku i które dziś zapewniają odbiór odpadów i odpowiednią ich  segregację. Głęboko więc jestem przekonany, że nasze prezentacje, związane z tematyką wysp poligeneracyjnych jak i instalacjami termicznego przekształcania odpadów na pewno trafiły w oczekiwania uczestników konferencji - wyjaśnił Tomasz Tomczak, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. 

W wydarzeniu udział wziął także Piotr Lucia, Dyrektora Zakładu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów RAFAKO S.A. - W trakcie konferencji prezentujemy się jako Spółka technologiczna. Mamy aspiracje bycia generalnym wykonawcą instalacji termicznego przekształcania odpadów. Dysponujemy wiedzą, potencjałem projektowym i menadżerskim, dzięki którym jesteśmy w stanie dostarczyć i uruchomić tego typu instalacje. Nadmienię, że w aktualnie realizowanej budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Szczecinie jesteśmy dostawcą kompletnych dwóch linii technologicznych. Co więcej, RAFAKO S.A. realizuje przedsięwzięcia znacznie większe niż spalarnie odpadów. W związku z czym, kolejny już raz pragniemy pokazać klientom nasze możliwości i referencje z poszczególnych dziedzin w tematyce ochrony środowiska – mówił Dyrektor Zakładu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, Piotr Lucia.

W trakcie trwania konferencji dwaj przedstawiciele raciborskiej Spółki wygłosili swoje referaty. 
Pierwszy z nich przedstawił Robert Demel z Centrum Badań i Rozwoju RAFAKO S.A. - W swoim referacie poruszyłem tematykę wysp poligeneracyjnych. Dokładniej rzecz ujmując innowacyjnego projektu badawczego, który obecnie realizujemy w międzynarodowym konsorcjum firm, gdzie RAFAKO S.A. jest liderem. Poligen, bo tak brzmi nazwa projektu, na celu ma wykorzystanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych do produkcji energii elektrycznej, cieplnej oraz chemicznej w postaci gazu. Głównym celem w projekcie jest wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych – zaznaczył Robert Demel z RAFAKO S.A. - Wyspy poligeneracyjne są to instalacje wieloproduktowe. Jest to rozbudowany układ kogeneracyjny, uzupełniony o wytwarzanie produktu jakim jest syntetyczny gaz ziemny SNG. Czy jest to przyszłościowe? Uważam, że tak ponieważ dobrze zrealizowana instalacja poligeneracyjna daje wiele korzyści min. podniesienie efektywności wytwarzania energii, umożliwia zmniejszenie emisji do atmosfery oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego – dodał Robert Demel. 


Dr inż. Jerzy Mirosław, Kierownik Biura Handlowego Zakładu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów RAFAKO S.A. zaprezentował zebranym potencjał, możliwości i doświadczenia firmy w zakresie oczyszczania spalin - Raciborska Spółka jest od początku swojego istnienia rozpoznawalna zarówno w kraju, jak i na świecie jako firma, która dostarcza kotły dla energetyki zawodowej oraz od ponad dwudziestu lat jako firma, która dostarcza kotły odzyskowe na rynek europejski związany z termicznym przekształcaniem odpadów. Natomiast to co chciałem szczególnie uwypuklić na tej specyficznej konferencji, w trakcie mojej prezentacji, to kolejny aspekt działalności firmy; mam tutaj na myśli bogate doświadczenie RAFAKO S.A. w zakresie oczyszczania spalin. Każda instalacja termicznego przekształcania odpadów składa się z sześciu głównych segmentów technologicznych. Dwoma kluczowymi są: segment odzysku ciepła czyli kocioł odzyskowy oraz segment oczyszczania spalin, bardzo ważny z ekologicznego punktu widzenia. To właśnie o tym co RAFAKO S.A. potrafi najlepiej w kwestii kompleksowej obróbki spalin, czyli o doświadczeniach, referencjach, możliwościach i ofercie RAFAKO S.A. w zakresie odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin starałem się zapoznać uczestników konferencji podczas swojego wystąpienia - powiedział dr inż. Jerzy Mirosław.

Opiekun naukowy konferencji, dr hab. inż. Tadeusz Pająk zaznaczył, że obecna konferencja stanowiła istotny przełom w dorobku dwunastu poprzednich - Dotychczasowe dwanaście edycji toczyło się pod hasłem od planów do realizacji. Plany już od kilku lat za nami, za nami także cały cykl przedinwestycyjny i inwestycyjny budowy w kraju zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Za nami w końcu realizacja tych zakładów. Stały się one faktem. Około miliona ton odpadów komunalnych trafia rocznie na ruszt wprowadzając w ten sposób krajową gospodarkę odpadami na zdecydowanie wyższy poziom jej zaawansowania i sytuując Polskę w grupie krajów UE opierających tę gospodarkę już nie tylko na składowaniu, pozwalając się jednocześnie zbliżać do najnowszych standardów i wyzwań, określanych, jako circular economy – wyjaśnił dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. nadzw. AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie– 
Nie mogę nie wspomnieć o RAFAKO S.A., które w konferencji bierze udział praktycznie od początku oraz jest jej partnerem strategicznym. Otóż, firma od pierwszej edycji wydarzenia odgrywa niezwykle istotną rolę, prezentując swoje uznane w Polsce, jak i za granicą aplikacje w zakresie dostawy urządzeń kotłów do instalacji termicznego przekształcania odpadów. Mam nadzieje, że nasza współpraca w sektorze ochrony środowiska będzie nadal tak owocna i kontynuowana – 
podsumował dr hab. inż. Tadeusz Pająk. 

« WSTECZ