komunikat-prasowy

KONFERENCJA W KAZIMIERZU DOLNYM Z UDZIAŁEM RAFAKO 27 november 2015

Wydawnictwo „Nowa Energia” z Raciborza zorganizowało w dniach 25-27 listopada 2015 r. w Kazimierzu Dolnym / Kozienicach - przy współpracy z Partnerem - firmą ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - III edycję Konferencji Technicznej „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”.

Wydawnictwo „Nowa Energia” z Raciborza zorganizowało w dniach 25-27 listopada 2015 r. w Kazimierzu Dolnym / Kozienicach - przy współpracy z Partnerem - firmą ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. - III edycję Konferencji Technicznej „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne”. 

Partnerem Głównym spotkania została firma Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH. Pozostałymi Partnerami Konferencji były firmy: Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o., RAFAKO S.A. oraz Urząd Dozoru Technicznego. Współpracę podjęła również firma ENERGOPROJEKT - KATOWICE S.A.

Konferencję rozpoczął referat wprowadzający nt. polskich wysiłków na rzecz innowacji w energetyce, wygłoszony przez prof. Wojciecha Nowaka, dyrektora Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który następnie poprowadził Panel Dyskusyjny.

Głos w Debacie zabrali (wg alfabetu):
- Piotr Andrusiewicz, wiceprezes zarządu ds. technicznych w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
- Mieczysław Borowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego 
- Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu - dyrektor handlowy RAFAKO S.A.
- prof. Tadeusz Chmielniak z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej
- Albert Kępka, prezes zarządu - dyrektor generalny TAURON Wytwarzanie SA
- prof. Marek Pronobis z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej
- Wiesław Mariusz Różacki, dyrektor wykonawczy Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
- Grzegorz Szastok, dyrektor handlowy - członek zarządu Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.

Pierwszy dzień Konferencji zakończyła uroczysta kolacja, podczas której goście wzięli udział w losowaniu cennych nagród ufundowanych przez Partnerów Konferencji oraz występ kwartetu Obsession.

Kluczowym celem Konferencji było przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie realizacji - budowy i eksploatacji bloków na parametry nadkrytyczne. 

Referat nt. elastyczności cieplnej bloków energetycznych dużej mocy oraz możliwości jej zwiększenia wygłosił prof. Tadeusz Chmielniak z Politechniki Śląskiej, natomiast aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów omówił prof. Marek Pronobis, reprezentujący również Politechnikę Śląską. 

Postępy prac przy budowie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno zaprezentował Eugeniusz Białoń, dyrektor Departamentu Realizacji Inwestycji w TAURON Wytwarzanie S.A. oraz Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu - dyrektor handlowy w RAFAKO S.A. 

Niektóre praktyczne wyzwania dla dużych źródeł spalania wynikające z konkluzji BAT przedstawił Wojciech Orzeszek, kierownik Pracowni Ochrony Środowiska w firmie Energoprojekt Warszawa S.A.

W trakcie spotkania przedstawiono także tematy związane z nowoczesnymi rozwiązaniami  technicznymi wyprowadzania mocy w nowo budowanych blokach energetycznych, systemami oprogramowania i budowy modeli procesów energetycznych, czy też modernizacjami systemów monitoringu emisji wymuszonymi zmianami prawa.

Trzeci dzień Konferencji odbył się na terenie Elektrowni Kozienice w Świerżach Górnych. Podnoszenie sprawności i elastyczności bloków ultra-nadkrytycznych poprzez wbudowanie modułu gazowego omówił Wiesław Mariusz Różacki, dyrektor wykonawczy w Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, a obecny stan i kolejne etapy budowy nowego bloku 1075 MW w Kozienicach przedstawił Marek Różycki, z-ca dyrektora ds. budowy bloku w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Z kolei Mirosław Kowalczyk, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. dokonał porównania Konkluzji BAT w stosunku do bloku kozienickiego. 

Część merytoryczną Konferencji zakończyła wycieczka techniczna, podczas której uczestnicy Konferencji mogli zobaczyć aktualny stan budowy bloku 1075 MW oraz pozostałą część Elektrowni Kozienice.

ŹRÓDŁO: NOWA ENERGIA

« WSTECZ