Aktualność

Odszedł Mariusz Różacki, były Prezes RAFAKO S.A. 2 march 2021

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Mariusza Różackiego wybitnego eksperta i wizjonera energetyki Prezesa Zarządu RAFAKO S.A. w latach 2005 – 2012.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Wszystkim, 
                   których zasmuciła Jego śmierć 
                                      składają  


Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy RAFAKO S.A. 

« WSTECZ