Aktualność

RAFAKO S.A. podpisało porozumienie o współpracy z Węgrami 29 november 2017

W czwartek 23 listopada, w Ambasadzie RP w Budapeszcie RAFAKO S.A. zawarło umowę ramową o współpracy z węgierskim podmiotem MVM OVIT Zrt. Obie firmy chcą występować jako dostawcy kompleksowych usług oraz dostaw w sektorze energetycznym, uzupełniając tym samym swoje działania w polskiej i węgierskiej branży energetycznej.

RAFAKO S.A. zawarło umowę ramową o współpracy z węgierską firmą  MVM OVIT Zrt. Porozumienie podpisane zostało przez Prezes Zarządu RAFAKO S.A., Agnieszkę Wasilewską – Semail, dr Norberta Lajos Koroma, Dyrektora Generalnego MVM OVIT Zrt. oraz Istvána Schäffera, Szefa ds. Zakupów i Zarządzania Zapasami w MVM OVIT Zrt. W spotkaniu uczestniczył także Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Węgrzech, Jerzy Snopek oraz Jakub Sitek, Dyrektor ds. Relacji z Klientami RAFAKO S.A.

Głównym celem porozumienia jest „wzajemne zasilanie” i uzupełnianie w działaniach na węgierskim i polskim rynku energetycznym. RAFAKO S.A. i MVM OVIT Zrt. chcą występować jako dostawcy oferujący kompleksowe usługi w zakresie sektora energetycznego, uzupełniając swoje działania na polskim i węgierskim rynku energetycznym. W planach jest także wspólne uczestnictwo w projektach energetycznych na innych rynkach.. 

Drugim, równie istotnym celem współpracy jest obustronne wejście na polski rynek linii przesyłowych i budownictwa stacyjnego, uczestnictwo w projektach linii przesyłowych i budowa stacji elektroenergetycznych, wykorzystując przy tym pozycję rynkową RAFAKO S.A., jak i wiedzę techniczną MVM OVIT Zrt. 

MVM OVIT Zrt. to węgierska instalacyjno-produkcyjna firma budowlana, działająca w tamtejszym sektorze energetycznym. Firma bierze czynny udział w projektach rozwoju elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz we wprowadzaniu i stosowaniu innowacyjnych technologii. Przedsiębiorstwo podejmuje również decydującą rolę w projektach budowy, konserwacji i rozwoju krajowych elektrowni, przedsiębiorstw energetycznych i kolejowych, a także dużych odbiorców przemysłowych i klientów zagranicznych. 
-MVM OVIT to bardzo dobry partner biznesowy dla RAFAKO S.A., który nie jest naszym konkurentem, a uzupełnia nasze portfolio w projektach EPC („pod klucz”) – powiedział Jakub Sitek, Dyrektora ds. Relacji z Klientami RAFAKO S.A.

« WSTECZ