Aktualność

RAFAKO S.A. wspiera Fundację im. prof. Zbigniewa Religi 8 may 2017

- Pomoc raciborskiej Spółki dla naszej Fundacji, skutkuje rozwojem zaplecza aparaturowego oraz zwiększeniem kompetencji pracowników - powiedział dr Marcin Karlik, pełnomocnik Fundacji Rozwoju Kardiochirurgicznego im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu. Pozwala to kontynuować prace nad wprowadzeniem do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia, gdy zagrożone jest serce. W efekcie niedawno 32 letni pacjent, dzięki zastosowaniu mechanicznych protez serca skonstruowanych w Fundacji, doczekał transplantacji serca.

- Gdy na początku lat 90. prof. Zbigniew Religa zakładał Fundację Rozwoju Kardiochirurgii, RAFAKO S.A. było jednym z darczyńców, który aktywnie wspierał zabrzański ośrodek kardiochirurgii. Intensyfikacja współpracy nastąpiła ponownie w latach 2011 – 2017. Wtedy też firma wsparła projekty naukowo-badawcze realizowane w Instytucie Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii – powiedział dr Marcin Karlik, pełnomocnik Biura Marketingu i Promocji Fundacji Rozwoju Kardiochirurgicznego im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.  Na szczególną uwagę zasługuje zakup specjalistycznego miernika dla potrzeb programu „Budowa Robota Kardiochirurgicznego Robin Heart”, jak i aparatu fotograficznego do mikroskopu AxioObserver, służącego do akwizycji obrazów mikroskopowych z hodowli komórkowych oraz preparatów histologicznych i immunohistochemicznych.

Co więcej, pozyskane środki pozwoliły także na zakupienie profesjonalnej lodówki służącej do przechowywania odczynników laboratoryjnych w warunkach rekomendowanych przez producentów.  - Doposażenie laboratorium w te urządzenia zapewniło dokładność, powtarzalność i wiarygodność wyników badań produktów oraz technologii służących leczeniu wad zastawek serca - dodał dr M. Karlik.

Raciborska Spółka, oprócz finansowania sprzętu i aparatury, przyczynia się także do rozwoju kompetencji pracowników. - Dzięki wsparciu RAFAKO S.A. dr. inż. Maciej Gawlikowski, Kierownik Laboratorium Badawczego w Pracowni Sztucznego Serca w Zabrzu, skierowany został na specjalistyczne szkolenie z zakresu analizy danych statystycznych w programie Statistica, które odbyło się w Centrum Szkoleniowym Statsoft Polska w Krakowie - wyjaśnił dr Marcin Karlik.

Najświeższym sukcesem zabrzańskiego ośrodka jest historia jednego z pacjentów, a mianowicie 32-letniego pana Marcina, u którego zdiagnozowano ciężką niewydolność serca. Mężczyzna zakwalifikowany został do przeszczepu organu. Chory, przez blisko dwa lata wspomagany był polskimi, mechanicznymi protezami serca, skonstruowanymi i wyprodukowanymi w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu inżynierów oraz lekarzy doczekał transplantacji serca. Przeszczep przeprowadzono w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.  - Taki efekt prac uważamy za największy sukces Fundacji. Nie byłby on możliwy bez hojności i dobroci serca naszych sponsorów i darczyńców, w tym RAFAKO S.A. Dzięki zaangażowaniu raciborskiej Spółki w rozwój polskiej kardiochirurgii możliwe jest wprowadzenie do praktyki klinicznej najnowszych metod ratowania ludzkiego życia - podsumował dr Marcin Karlik.

W tym kontekście należy przypomnieć, że za długoletnią pomoc w finansowaniu zakupu urządzeń oraz szkoleń dla pracowników zabrzańskiego ośrodka kardiochirurgii, w 2015 roku RAFAKO S.A. zostało wyróżnione statuetką „Przyjaciel Fundacji”. Laury wręczono podczas dorocznej gali „Serce za Serce” w Domu Muzyki Tańca w Zabrzu.

Warto przypomnieć, że dokładnie 5 listopada 1985 r. prof. Zbigniew Religa przeprowadził pierwszą udaną transplantację serca w Polsce i rozpoczął program przeszczepów, dający nadzieję wielu chorym.

Fot. M. Jakubowski

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ