Aktualność

Ślusarze i spawacze - specjaliści poszukiwani na rynku pracy 31 march 2017

Ośrodek Szkolenia Zawodowego RAFAKO, 29 marca prezentował swoją ofertę edukacyjną podczas Powiatowych Targów Pracy na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Naukę zawodu pod okiem wykwalifikowanych specjalistów i na nowoczesnym sprzęcie oraz gwarancję zatrudnienia w wyuczonym zawodzie - oferuje tegorocznym absolwentom gimnazjów raciborska Spółka.

Powiatowy Urząd Pracy oraz Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu poprzez organizację targów pracy umożliwił osobom bezrobotnym nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. Zaprezentowano ponad 2200 ofert pracy lokalnych, krajowych, a także zagranicznych. 

Oprócz pracodawców swoją ofertę edukacyjną prezentowały szkoły średnie oraz uczelnie. W tym gronie był także Ośrodek Szkolenia Zawodowego RAFAKO. Propozycja kształcenia się pod okiem specjalistów z raciborskiej Spółki skierowana jest przede wszystkim do tegorocznych absolwentów szkół gimnazjalnych. Jak również osób, które chcą się przekwalifikować. 

Obecnie na rynku pracy brakuje specjalistów, takich jak ślusarze i spawacze. Zarówno władze RAFAKO, jak i młodzi ludzie doskonale o tym wiedzą, dlatego z roku na rok rośnie zainteresowanie szkołami technicznymi i zawodowymi. Doskonałe przygotowanie do zawodu ślusarz ze specjalizacją spawalnictwo daje właśnie RAFAKO S.A. 

Działający przy raciborskiej Spółce Ośrodek Szkolenia Zawodowego oferuje naukę pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów na wysokiej jakości sprzęcie. Ponadto w ramach nauki zawodu, uczniowie bezpłatnie przechodzą kilka kursów spawania różnymi metodami: elektrodą otuloną, TIG oraz MAG. Co więcej, od razu otrzymują umowę o pracę na czas nieokreślony i gwarancję zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Z chwilą przyjęcia, wszyscy uczniowie uzyskują status pracownika młodocianego, co oznacza, że mają odprowadzane wszystkie składki (w tym ZUS, zdrowotną, rentową, emerytalną) i zapewnione świadczenia socjalne. Co ważne, czas nauki wliczany jest do stażu pracy. Nauka zawodu trwa 3 lata, a kończy się egzaminem państwowym.
- Z roku na rok obserwujemy, że młodzież decydująca się na naukę w naszym OSZ podejmuje tą decyzję świadomie. Oni chcą się uczyć, poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a my dajemy im taką możliwość - mówi Jan Zdziebczok, kierownik OSZ RAFAKO. 

Powiatowe Targi Pracy były okazją, aby młodzi ludzie stojący przed wyborem kolejnej ścieżki zawodowej mogli bezpośrednio zapoznać się z ofertą OSZ.

Organizatorem targów byli: Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wspólnie z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ