Aktualność

RAFAKO S.A. nie przestaje pomagać potrzebującym 10 january 2017

Raciborska Spółka od wielu lat wspiera osoby oraz instytucje potrzebujące pomocy. Przedstawiciele firmy przekazali paczki dla dzieci z mieszkania rodzinkowego w Raciborzu oraz podarowali piłki podopiecznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. Firma wspiera także m.in. Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach oraz Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Samborowicach.

RAFAKO S.A. regularnie wspomaga osoby oraz instytucje, które potrzebują pomocy. Tym razem przedstawiciele Spółki przekazali prezenty, słodycze i środki czystości dla dzieci z mieszkania rodzinkowego w Raciborzu oraz ofiarowali piłki siatkowe podopiecznym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.

Warto także zaznaczyć, że raciborska Spółka, regularnie pomaga także podopiecznym Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, którym przekazuje indywidualne prezenty świąteczne. Co więcej, w lutym zeszłego roku oddano do użytku odnowione tam pokoje a Zarząd oraz pracownicy RAFAKO S.A. w dużej mierze przyczynili się do ich modernizacji, poprzez zakup niezbędnych elementów wyposażenia. Spółka wyremontowała także ogrodzenie wokół placówki oraz zakupiła i zmontowała plac zabaw.

Ponadto, RAFAKO wsparło Ośrodek Terapeutyczno-Opiekuńczy w Samborowicach, któremu przekazało sprzęt multimedialny na potrzeby zajęć rehabilitacyjnych. Wychowankom ofiarowano także upominki z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Należy również pamiętać, że raciborska Spółka regularnie wspomaga coroczny koncert charytatywny „Gwiazdka Serc” oraz włącza się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ