Aktualność

RAFAKO – ekspertem w prowadzeniu biznesu na rynkach zagranicznych 26 october 2016

Doświadczenia polskich przedsiębiorstw w działalności eksportowej – to główne założenia dwóch konferencji, jakie w ostatnim czasie zorganizowano w Polsce. 11 i 12 października w Józefowie pod Warszawą odbywał się XIV Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, miesiąc wcześniej Baltic Business Forum w Świnoujściu. W obu uczestniczył Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.

W ostatnim czasie w naszym kraju odbywało się kilka ważnych konferencji o znaczeniu międzynarodowym. Podczas prelekcji poruszana była tematyka działalności eksportowej polskich przedsiębiorstw. Od wielu lat, ta działalność jest bardzo bliska również firmie RAFAKO. Stąd na dwa takie spotkania zostali zaproszeni przedstawiciele raciborskiej Spółki. W obu wydarzeniach firmę reprezentował Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A., który jako ekspert wypowiadał się na temat praktyk i doświadczeń, jakie firma stosuje w kontaktach biznesowych z klientami zagranicznymi

Baltic Business Forum 
Baltic Business Forum odbywa się od 2009 roku. Ma charakter międzynarodowy i jest miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu oraz polityki z obszaru państw Europy i Azji. Każdego roku w konferencji biorą udział przedstawiciele rządów państw z całego świata, jednostek samorządu terytorialnego, szefowie agend rządowych, a także znani i cenieni eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Ważnymi uczestnikami Forum są również reprezentanci biznesu z kraju i innych państw, którzy w sposób aktywny występują w organizowanych panelach dyskusyjnych jak i przedstawiają swoje doświadczenia i opinie w odniesieniu do dyskutowanej tematyki. 

Tegoroczne, trzydniowe spotkanie, odbywało się 13-16  września i miało formę szeregu paneli dyskusyjnych i sesji tematycznych. Jego główne bloki tematyczne to: inwestycje, rynek, przemysł i energia oraz samorządy. W tym roku w sesji pt. „Biznes w Turcji-doświadczenia polskich menadżerów i przedsiębiorców”, jako ekspert uczestniczył Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. Pozostali uczestnicy dyskusji to: Wojciech Brzuska - General Manager and Executive Board Member, Ekol Europe Sp.z.oo., Jakub Maly- prezes Zarządu, X-Trade Brokers S.A., Dariusz Oleszczuk- Senior Partner, Dentons Europe, Przewodniczący Polsko- Tureckiej Rady Biznesu, Mikołaj Woźniak- prezes Zarządu, Volkswagen Bank Polska S.A. Moderatorem sesji był Tomasz Żółciak, redaktor ekonomiczny, Dziennik Gazeta Prawna. 
 
Paneliści zmierzyli się z następującymi pytaniami: Jak rozpocząć biznes w Turcji? Które branże mają szczególny potencjał? O jakich różnicach prawnych i finansowych warto wiedzieć? Jak weryfikować kontrahentów? Z jakich instrumentów skorzystać? Doświadczeniami w prowadzeniu biznesu w Turcji dzielił się m.in. Krzysztof Burek. - Od kilkudziesięciu lat RAFAKO funkcjonuje na rynku tureckim. Jest on specyficzny, bo zmieniająca się sytuacja na rynku oraz w polityce w tamtym rejonie nierzadko powoduje sporo zamieszania, co do konsekwencji działań inwestycyjnych naszych klientów. W chwili obecnej intensywnie uczestniczymy w ok. 10 postępowaniach związanych z nowymi zamówieniami na budowę lub modernizację bloków energetycznych, kotłów i instalacji ochrony środowiska dla tureckich elektrowni. Kilka z tych tematów jest już bardzo zaawansowanych i wręcz obiecujących, ale czeka nas jeszcze daleka droga, aby mówić o sukcesie i podpisanych kontraktach – tłumaczy Krzysztof Burek- Mimo że panująca obecnie sytuacja polityczna w Turcji jest skomplikowana, to bezpośrednio nie wpływa na relacje z naszymi klientami. Natomiast ma wpływ na przedłużający się proces przetargowy. Przy tej okazji po stronie tureckiej wzrosło też zainteresowanie naszym wsparciem finansowym, które oferujemy w ramach projektów. Zauważyliśmy, że wiąże się to ze zmianą priorytetów. Jeszcze na przełomie maja / czerwca strona turecka manifestowała zainteresowanie pozyskaniem dofinansowania na zasadzie pewnej alternatywy do tego co mają. Teraz zorientowaliśmy się, że to nie tyle alternatywa, co kierunek podstawowy, bowiem zwiększyły się stopy oprocentowania w ich bankach, przez co zmniejszył się dostęp do atrakcyjnych źródeł lokalnego finansowania. Nam to jest na rękę, bo akurat przy współpracy z KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) i BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) przygotowaliśmy tego typu oferty. Ten temat również dyskutowaliśmy w kuluarach, bowiem KUKE było jednym z ważniejszych partnerów tego Forum - dodaje wiceprezes RAFAKO S.A.W efekcie zaangażowanie polskiego kapitału w Turcji znacząco przewyższa inwestycje tureckie w Polsce, co sprawia, że Turcja jest ważnym partnerem gospodarczym dla Polski.
Innym ciekawym tematem dyskutowanym w ramach Forum, który również leży w zakresie zainteresowania RAFAKO, była tematyka związana z inwestycjami w sektor wydobywczy w Polsce. Dyskusja w tym temacie była prowadzona przez specjalistów górnictwa z Polski i Ukrainy wraz z przedstawicielami inwestorów zagranicznych zainteresowanych budową nowych kopalni węgla kamiennego w naszym kraju. Co ciekawe, wynikało z niej, że Polska nadal jest postrzegana jako atrakcyjny kraj z punktu widzenia posiadanych zasobów węgla i – przy spełnieniu pewnych założeń - istnieją bardzo konkretne perspektywy rozwoju w tym zakresie.

Ważnym tematem omawianym również na Forum była współpraca gospodarcza portów adriatyckich, bałtyckich i czarnomorskich w regionie, w którym krzyżują się najważniejsze arterie transportu surowców energetycznych. A wraz z nimi interesy polityczne wielu mocarstw. Efektem trzydniowej konferencji było także podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Izbami Gospodarczymi Polski, Ukrainy i Turcji.
 
Kongres Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych
Tegoroczna edycja kongresu PIKS poświęcona była ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw branży konstrukcji stalowych. Wzięło w niej udział ponad 150-ciu uczestników oraz zaproszonych gości. Prelegenci wskazywali cele, jakie Ministerstwo Rozwoju chce osiągnąć na drodze do wzmacniania polskiej gospodarki – wśród nich m.in. rozwój innowacyjności, ekspansję zagraniczną oraz rozwój regionalny. Podczas kongresu podkreślano wielokrotnie, że istotną rolę w umacnianiu krajowej gospodarki mogą odegrać również organizacje samorządu gospodarczego, takie jak chociażby Polska Izba Konstrukcji Stalowych. Kolejny z prelegentów poruszył tematykę ekspansji zagranicznej, która może wynikać nie tylko z konieczności, ale również strategicznej ambicji danej firmy. Mówiono również, co przedsiębiorstwa, które chcą zaistnieć poza granicami kraju powinny robić. 

W drugiej części wydarzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczył tego, jak budować strategię rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. W następnym skupiono się na najlepszych praktykach związanych z prowadzeniem ekspansji zagranicznej. W tym panelu uczestniczył Krzysztof Burek, wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A., jako ekspert przybliżył doświadczenia RAFAKO w kontaktach biznesowych z tureckimi inwestorami. Pozostali uczestnicy dyskusji to: Leszek Marek Gołąbiecki, prezes Zarządu UNIBEP S.A.; Marcin Lewandowski, wiceprezes Zarządu PORR INFRASTRUCTURE POLSKA S.A.; Bartłomiej Pawlak, członek Rady Nadzorczej PAIiIZ; Magdalena Rokosz, dyrektor zarządzająca PKO BP S.A.; Robert Ruszkowski, wiceprezes Zarządu VISTAL GDYNIA S.A.; Piotr Stolarczyk, wiceprezes Zarządu KUKE; Jacek Szugajew, wiceprezes Zarządu BGK. Z przeprowadzonej dyskusji wśród panelistów oraz zebranego audytorium jasno wynikał wniosek konieczności podjęcia bardziej intensywnych działań polskich przedsiębiorstw branży konstrukcji stalowych w celu zdobycia rynków zagranicznych. RAFAKO przedstawiło swoje wieloletnie doświadczenia związane z działalnością eksportową. RAFAKO aktualnie w swoich  działaniach teraz skupia się na umacnianiu i rozszerzaniu swojej obecności na rynkach zagranicznych W przypadku innych firm, np. z branży konstrukcji stalowych, byłaby to nowa aktywność, która wiązałaby się z nowymi wyzwaniami. Na konkretnych przykładach prezes Burek zwrócił też uwagę na różne aspekty związane z działalnością eksportową: sprostania zasadom konkurencyjności, ale również i coraz częstszą potrzebą uzupełnienia ofert handlowo-technicznych wsparciem finansowania inwestycji za granicą. W tym zakresie wypowiadali się również przedstawiciele PKO, BGK oraz KUKE.  

« WSTECZ