Aktualność

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NA TEMAT ODPYLANIA SPALIN Z UDZIAŁEM RAFAKO 28 september 2016

- To bardzo ważna konferencja nie tylko dla przemysłu, ale i dla świata - tak dr Mark Berry, przewodniczący International Society for Electrostatic Precipitation podsumował XIV Międzynarodową Konferencję Odpylania Elektrostatycznego ICESP 2016, która odbyła się w dniach 21-23 września na terenie Politechniki Wrocławskiej. RAFAKO S.A. było jednym z partnerów i współorganizatorów tego prestiżowego wydarzenia.

Jest to jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń branżowych o tej tematyce. Konferencja związana z zagadnieniami dotyczącymi odpylania elektrostatycznego organizowana jest cyklicznie od 1981 roku i niewątpliwie przez te wszystkie lata przyczyniła się do rozwoju technologii elektrostatycznego odpylania gazów. Do tej pory gościła m.in. w USA, Indiach, Japonii, Korei Pd, Chinach oraz krajach europejskich.

W tym roku Polska, a ściślej Politechnika Wrocławska, po raz pierwszy w historii była gospodarzem tej jakże prestiżowej konferencji. Za każdym razem jest to spotkanie autorytetów ze świata nauki z przedstawicielami przemysłu, w tym branży energetycznej. Nie inaczej było i tym razem. Do Wrocławia zjechało ponad 200 ekspertów z całego świata. Wykłady i dyskusje odbywały się w języku angielskim. - To duży prestiż, zarówno dla nas, Politechniki Wrocławskiej, jak i dla firm, z którymi współpracujemy przy organizacji tej konferencji. W świecie jesteśmy postrzegani jako liczący się ośrodek akademicki, stąd też tak liczny udział specjalistów światowej klasy. To miejsce, w którym mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami czy zdobyć dodatkową wiedzę. Konferencja jest płaszczyzną wymiany informacji między przemysłem, a nauką - powiedziała dr hab. inż. Maria Jędrusik, prof. PWr, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego ICESP 2016. 

Tematyka konferencji była szczególnie istotna w świetle nowych konkluzji BAT odnośnie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pochodzących z procesów spalania węgla. - RAFAKO od lat angażuje się w realizację projektów dotyczących ochrony środowiska. Dlatego też uważamy, że powinniśmy mocno zaznaczyć naszą obecność na tej konferencji. Po pierwsze - dlatego, że jesteśmy producentem, a nawet liderem w zakresie budowy instalacji ochrony środowiska, w tym odpylania spalin. Po drugie - od lat ściśle współpracujemy w tym zakresie z Politechniką Wrocławską, realizując projekty badawczo-rozwojowe. Udział w konferencji to możliwość zaczerpnięcia bardzo specjalistycznej wiedzy na temat odpylania, pozyskania jej od autorytetów naukowych z całego świata - powiedział Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A., który drugiego dnia konferencji wygłosił wykład na temat doświadczenia, referencji i możliwości technicznych oferowanych przez RAFAKO S.A. w zakresie budowy nowoczesnych instalacji ochrony środowiska dla energetyki zawodowej. Oprócz tego referatu na konferencji pojawiły się jeszcze inne dwa referaty dotyczące specjalistycznych zagadnień z zakresu odpylania spalin, których współautorami byli pracownicy RAFAKO: Mirosław Kurz, Czesław Ryguła oraz Michał Szudyga.

- Politechnika jest miejscem, gdzie spotykają się ze sobą przedstawiciele świata nauki i przemysłu niosący ze sobą nowe idee. To, że jesteśmy gospodarzem tej konferencji jest nieprzypadkowe, ale też poczytujemy sobie za wielki honor. Przyjechały do nas sławy naukowe. Mamy tu też możliwość kontaktu z RAFAKO, które dla naszego wydziału jest firmą-legendą. Wielu naszych absolwentów tworzyło RAFAKO, wielu tam pracuje obecnie. Idee, jakie rodzą się na naszej uczelni trafiają do firmy, wspólnie też rozwiązujemy problemy - powiedział prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek, Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

RAFAKO S.A. było nie tylko sponsorem tego wydarzenia, ale także jego współorganizatorem. Janusz Rydzak, Kierownik Zespołu Promocji Produktu z RAFAKO S.A zasiadał w komitecie organizacyjnym konferencji. - Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem specjalistów z branży. Można się tu było sporo dowiedzieć na temat nowoczesnych technologii z zakresu urządzeń odpylających. Nasze stoisko odwiedzali uczestnicy z całego świata - powiedział Janusz Rydzak i przypomniał, że RAFAKO S.A, współpracuje z Politechniką Wrocławską nie tylko w zakresie elektrofiltrów (powstało specjalne stanowisko badawcze), ale także przy odsiarczaniu spalin metodą mokrą wapienną, czy nad zmniejszaniem emisji rtęci ze spalin w kotłach. 

Podczas konferencji biorące w niej udział firmy i instytucje miały okazję do zaprezentowania swojej oferty także na stoiskach wystawienniczych. Tam też toczyły się rozmowy na tematy związane m.in. z konkretną technologią, czy też możliwościami. Stoisko RAFAKO zaprojektowane zostało pod kątem tego, co proponuje oddział w Pszczynie. - Nasza działalność ukierunkowana jest na budowę instalacji odpylania, czyli elektrostatycznego oczyszczania spalin. Konferencja poświęcona jest właśnie tej tematyce. Jest okazją do wymiany doświadczeń, ale też zaprezentowania tego, czym zajmujemy się w zakresie badań i rozwoju. Oprócz samej konferencji istotnym punktem była część szkoleniowa, w której uczestniczyli także przedstawiciele RAFAKO. Na zajęciach wywiązywała się tak ożywiona dyskusja, że trzeba było ją przerywać w celu umożliwienia dalszej realizacji programu - powiedział Paweł Pańkowski, Dyrektor Zakładu Instalacji Odpylania Spalin RAFAKO S.A.

Po raz drugi w historii wydarzenia, część konferencyjną poprzedziła dwudniowa Szkoła ESP, która odbyła się w dniach 19-20 września. - Zasadniczym celem tej inicjatywy było zaprezentowanie wiedzy na temat procesów związanych z odpylaniem elektrostatycznym tym wszystkim, którzy potrzebują takiej wiedzy, czyli przedstawicielom firm, czy też naukowcom. Szkoła spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, wręcz przerosła nasze oczekiwania. Zgromadziła ponad 70 osób z całego świata, zarówno USA, Chin, Indii, jak i wielu krajów europejskich. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów umożliwiających dyskusję - powiedział dr inż. Arkadiusz Świerczok z Politechniki Wrocławskiej, zasiadający w komitecie organizacyjnym konferencji. 

- Jednym z najważniejszych założeń naszego stowarzyszenia jest skupianie ludzi nauki i przemysłu w jednym miejscu, by umożliwić im dzielenie się wiedzą i współpracę. Polska energetyka oparta jest na spalaniu węgla, więc temat tej konferencji jest bardzo istotny także z tego punktu widzenia - powiedział dr Mark Berry z USA, przewodniczący ISEP, który przewodził też tegorocznej edycji konferencji.

Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawowali Przewodniczący International Society Electrostatic Precipitations, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego PWr. 

 

Więcej informacji można znaleźć w Centrum prasowym « WSTECZ